Sa Pa thức giấc

Sa Pa thức giấc

(Mặt trận) - Đã có thời, chính quyền Sa Pa phải trải nệm ra trường học trên thị xã để đón khách du lịch vì...