Tết này đi đâu cho thật ngầu?

Tết này đi đâu cho thật ngầu?

(Mặt trận) - Lên non cao hùng vĩ hay về vùng nắng ấm với biển xanh sóng vỗ, hưởng một cái Tết truyền thống ấm...