Miền Bắc mát mẻ đến ngày 19/6

Miền Bắc mát mẻ đến ngày 19/6

Trong ngày 17/6, thời tiết toàn miền Bắc vẫn tương đối dễ chịu, nền nhiệt cao nhất trong ngày phổ biến 29-33 độ, đêm mát...