Chương trình Xuân Quê hương năm 2022

Chương trình Xuân Quê hương năm 2022

Tối 22/1/2022, chương trình nghệ thuật Xuân Quê hương 2022 được Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao)...