Vladimir Putin... 4.0

Vladimir Putin... 4.0

Năm 2018 sắp tới có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với nước Nga, vì là năm bầu cử tổng thống mà ông Vladimir...