Nắm chắc tình hình nhân dân

Nắm chắc tình hình nhân dân

(Mặt trận) - Ngày 15/1, tại Hà Nội, Hội đồng Công tác quần chúng Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm...