Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản

Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản

(Mặt trận) - Ngày 27/1, tại Hà Giang, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hà Giang...