Tống đạt và thời hạn

Tống đạt và thời hạn

Điều 170 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 quy định tòa án, Viện Kiểm sát, cơ quan thi hành án có nghĩa vụ của...