Múa bồng Triều Khúc

Múa bồng Triều Khúc

(Mặt trận) - Làng Triều Khúc (Thanh Trì – Hà Nội) xưa kia có tên gọi là Đơ Thao hay Kẻ Đơ. Hiện, làng còn...