Tìm về cội nguồn gốm Kim Lan

Tìm về cội nguồn gốm Kim Lan

Chỉ cách Bát Tràng dòng kênh Bắc Hưng Hải, nhưng gốm Kim Lan lại ít người biết tới. Thậm chí, trong thời gian dài, gốm...