Thu ngân sách nhà nước tăng 10,75%

Thu ngân sách nhà nước tăng 10,75%

Ngày 14/10, Bộ Tài chính cho biết, lũy kế thu ngân sách nhà nước 9 tháng đạt 1.084,7 nghìn tỷ đồng, bằng 80,75% dự toán,...