Điều gì xảy ra khi bạn già?

Điều gì xảy ra khi bạn già?

Tùy thuộc vào tốc độ lão hóa của mỗi người, khi đến một độ tuổi cơ thể sẽ có những thay đổi nhất định.