Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam

Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam

(Mặt trận) - “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam là lương tâm và trách nhiệm của mỗi người chúng ta, của cả hệ...