Hải Phòng - Tháng 5 vang tiếng Bác

Hải Phòng - Tháng 5 vang tiếng Bác

Mỗi người dân thành phố Hải Phòng đều có niềm tự hào riêng về thành phố quê hương mình, song có một điều thiêng liêng...