ASEAN 54 năm: Lửa thử vàng

ASEAN 54 năm: Lửa thử vàng

Ngày 8/8/2021, ASEAN kỷ niệm 54 năm thành lập (8/8/1967-8/8/2021). Nhân dịp này, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh...