52 chiếc taxi trên mỗi km2

52 chiếc taxi trên mỗi km2

Mật độ taxi trung bình tại khu vực nội thành thủ đô đang là 52,5 xe/km2; mỗi km đường có 16 xe taxi hoạt động....

Điều chỉnh quy hoạch cho ai?

Điều chỉnh quy hoạch cho ai?

Khi nhìn vào các bản quy hoạch ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, nhất là quy hoạch các khu...