Không xa đâu Trường Sa ơi!

Không xa đâu Trường Sa ơi!

(Mặt trận) - Trong các ngày từ 15/4 đến 24/4, chúng tôi vinh dự là một trong những thành viên của Đoàn công tác số...