Hệ lụy của 'virus đám đông'

Hệ lụy của 'virus đám đông'

Những hình ảnh tranh cướp mua hàng tại các siêu thị và cửa hiệu, cảnh tượng hỗn loạn của biển người chen lấn để mua...

Nghịch lý của “số đông”?

Nghịch lý của “số đông”?

Theo cách hiểu thông thường, dân chủ là quyền lực thuộc về số đông, đối lập với phi dân chủ là quyền lực thuộc về...