Biểu dương 70 điển hình tiên tiến là Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp

(Mặt trận) - Nhân kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-116/2018), ngày 1/6, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ tổ chức Hội nghị biểu dương Ủy viên Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiêu biểu các cấp. 70 đại biểu là Ủy viên Ủy ban MTTQ các cấp, điển hình tiêu biểu với nhiều cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và công tác Mặt trận, đại diện cho cho 436.607 vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp được biểu dương tại Hội nghị.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao Bằng khen cho Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam và Trưởng Ban Công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2014-2017.

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua; những người thi đua là những người yêu nước nhất", 70 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhiều phong trào thi đua yêu nước đã được phát động và trở thành cao trào cách mạng của quần chúng nhân dân. Phát huy truyền thống thi đua ái quốc do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng, với tinh thần dựa vào “lực lượng của dân, tinh thần của dân” để đem lại “hạnh phúc cho dân” và các chủ trương của Đảng, Nhà nước “Về việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến”, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã cụ thể hóa các phong trào thi đua do Đảng, Nhà nước phát động vào các chương trình phối hợp thống nhất hành động của Mặt trận, thông qua việc tổ chức các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước trong toàn quốc, nhằm phát huy nội lực về tinh thần và vật chất trong nhân dân để góp phần cùng Đảng, Nhà nước thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp cũng đã có nhiều đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, động viên nhân dân nêu cao ý chí tự lực tự cường, phát huy mọi nguồn lực và tiềm năng, sáng tạo, hăng hái tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; giám sát, phản biện xã hội bước đầu đạt kết quả tích cực; công tác tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước được ghi nhận; quan hệ đoàn kết hữu nghị nhân dân, hợp tác quốc tế đi vào chiều sâu; khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố, tăng cường; từ đó chăm lo tốt hơn cho đời sống nhân dân, góp phần thực hiện các mục tiêu về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của Đảng, Nhà nước.

Trong những thành tích chung đó của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có sự đóng góp quan trọng của các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, trong đó có 70 điển hình tiên tiến về dự Hội nghị.

70 điển hình tiên tiến đại diện cho 436.607 vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, trong đó có sự tham dự của 07 vị là đại diện các Hội đồng tư vấn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, 21 vị là đại diện Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, 21 vị là đại diện Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, 21 vị là đại diện Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã (12 đại biểu là đồng bào dân tộc ít người, 12 đại biểu là tôn giáo, 14 đại biểu là cán bộ Mặt trận đương chức), nhiều vị đã về hưu nhưng vẫn tiếp tục tham gia công tác, cống hiến kinh nghiệm, trí tuệ cho Mặt trận; nhiều cô bác, anh chị là Bí thư Chi bộ thôn, bản, Trưởng Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư. Có các vị là nhà khoa học, Thầy thuốc ưu tú, doanh nhân, nông dân sản xuất giỏi, chức sắc tôn giáo, già làng, trưởng bản, người tiêu biểu trong cộng đồng.

Các vị, các đồng chí đã luôn gương mẫu thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tâm huyết, trách nhiệm, có nhiều sáng tạo, sáng kiến trong việc thực hiện Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các chương trình phối hợp giữa Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên với các cơ quan nhà nước.

Các vị, các đồng chí đã tích cực tham gia góp ý, thảo luận, chất vấn, đánh giá, kiến nghị góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước; giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở; giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tham gia trách nhiệm, hiệu quả trong công tác hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân. Nề nếp, thường xuyên trong việc tập hợp ý kiến, kiến nghị của thành viên, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhân dân. Lắng nghe, tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân nơi mình công tác và cư trú.

Những gương điển hình tiên tiến tiêu biểu tại Hội nghị như ông Nguyễn Túc, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Văn hóa - Xã hội Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đại biểu lớn tuổi nhất trong 70 đại biểu về dự Hội nghị, đã qua tuổi 80 nhưng ông vẫn tràn đầy tâm huyết, trách nhiệm, say mê nghiên cứu, cống hiến và có nhiều đóng góp, tư vấn sâu sắc đối với các hoạt động của Mặt trận.

Ông Thào A Bua, dân tộc H’Mông. Trưởng Ban Công tác Mặt trận bản Dân Quân, xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, đại biểu trẻ nhất về dự Hội nghị, đã tích cực tuyên truyền, vận động xóa bỏ tập tục lạc hậu; phòng, chống tội phạm, ma túy, góp phần mang lại sự bình yên cho dân bản.

Luật sư Trương Thị Hòa, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, đã phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tích cực tham gia các công tác giám sát, phản biện ở nhiều lĩnh vực như góp ý đối với những công trình, dự án lớn của thành phố, đặc biệt là đề án xây dựng “chính quyền đô thị”.

Ông Lường Văn Sơn, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, Thầy thuốc nhân dân, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Dược và Vật tư y tế tỉnh Thanh Hóa đã tích cực tham gia vận động Quỹ "Vì người nghèo", hàng năm đã vận động quyên góp ủng hộ hàng tỷ đồng.

Bà Tô Thị Kim Yên, Chủ nhiệm Hội Nữ doanh nhân huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc đã có nhiều đóng góp trong việc vận động xây dựng nông thôn mới, ăn sinh xã hội, bảo vệ môi trường, thu gom rác thải… đã vận động, ủng hộ tổng trị giá gần 20 tỷ đồng. 

Thượng tọa Thích Từ Nghiêm, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đã tổ chức tuyên truyền vận động, nhất là thanh thiếu niên tích cực thực hiện nếp sống văn minh đô thị; phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, nhất là văn minh trong việc cưới, việc tang.

Bà Giàng Thị Chía, người Mông, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Công tác Mặt trận Thôn Ngòi Khù, xã Đạo Viện, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, có uy tín cao đối với bà con người H’Mông tại địa phương, đã luôn gương mẫu, tích cực, hiệu quả trong công tác tuyên truyền, vận động.v.v.. và rất nhiều gương tiêu biểu khác trong Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp. Chính họ đã góp phần vào củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước và là những người cán bộ Mặt trận năng nổ, nhiệt huyết đưa công tác Mặt trận đi đến thắng lợi.

Tổng quát công tác biểu dương của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam từ năm 2014 đến nay:

1.       Tổ chức Hội nghị toàn quốc “Phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”.

2.       Hội nghị “Phát huy vai trò người uy tín, tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số”.

3.       Phối hợp với Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tổ chức Hội nghị toàn quốc “Biểu dương người tốt việc tốt, gương điển hình tiên tiến xuất sắc trong đồng bào Công giáo” lần thứ IV.

4.       Phối hợp với Bộ Công thương tổ chức Lễ trao giải thưởng “Sản phẩm, dịch vụ thương hiệu Việt tiêu biểu hưởng ứng cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” lần thứ nhất.

5.       Tổ chức Hội nghị biểu dương Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, phường, thị trấn đã có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận giai đoạn 2010- 2015. Tại Hội nghị đã biểu dương, trao 63 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 197 Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho 260 Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã, phường, thị trấn có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận.

6.       Phối hợp với Hội Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phát hành Sách vàng Sáng tạo Việt Nam nhằm biểu dương các điển hình sáng tạo khoa học, công nghệ tiêu biểu…

7.       Phối hợp với Liên minh HTX Việt Nam biên tập sách “Những điển hình tiên tiến HTX kiểu mới giai đoạn 2014-2016”.

8.       Xây dựng Đề án tuyên dương “Doanh nghiệp, sản phẩm Việt Nam tiêu biểu vì người Việt Nam” năm 2016.

9.       Tổ chức Hội nghị biểu dương các mô hình điểm Khu dân cư bảo vệ môi trường toàn quốc. Hội nghị đã trao tặng Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho 60 mô hình tiêu biểu.

10.     Phối hợp với Ban Chỉ đạo Tây Bắc tổ chức Hội nghị biểu dương người uy tín tiêu biểu các dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc.

11.     Tổ chức Hội nghị biểu dương Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và Trưởng Ban Công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2014-2017. Hội nghị đã biểu dương đã trao 51 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 391 Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho 442 Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và Trưởng Ban Công tác Mặt trận đã có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận.

12.     Tổ chức Lễ tổng kết và trao thưởng Giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XII và phát động Giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XIII.

13.     Năm 2017, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã tổ chức 1.186 cuộc gặp mặt, biểu dương tổng cộng có 26.990 điển hình tiên tiến, người uy tín, tiêu biểu ở cơ sở.

14.     Kết quả khen thưởng cho các tập thể, cá nhân thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp từ năm 2014 đến nay:

- Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tặng 30.443 Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc”; 12.502 Bằng khen; 129 Cờ thi đua.

- Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã hiệp y và đề xuất tặng 166 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 32 Cờ thi đua của Chính phủ, 137 Huân chương các loại; 03 chiến sỹ thi đua toàn quốc; 18 Bằng khen của các bộ, ngành.

Hương Diệp

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều