Cán bộ Đoàn phải trong sạch thì mới vận động được đoàn viên, thanh niên

(Mặt trận) - Trong khuôn khổ Chương trình công tác năm 2019 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN), sáng 4/12, đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương do ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN làm trưởng đoàn đã có cuộc làm việc với Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Đây là chương trình làm việc hàng năm của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN đối với các đơn vị mà thành viên Ban Chỉ đạo được phân công phụ trách.

Tham dự cuộc làm việc có ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn; ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, cùng đại diện lãnh đạo Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và thành viên đoàn công tác.

Quang cảnh cuộc làm việc.

 

Xây dựng đội ngũ cán bộ cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư

Trước đó, Tổ giúp việc của đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN đã làm việc với 7 đơn vị trực thuộc: Ban Kiểm tra, Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Văn phòng Trung ương Đoàn, Văn phòng Ủy ban Quốc gia về Thanh thiếu niên, Học viện Thanh thiếu niên, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thương mại Vạn Xuân. Từ kết quả làm việc, đoàn công tác đã xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng tại Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong năm 2019.

Theo báo cáo của đoàn công tác, thời gian qua, xác định công tác phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ quan trọng góp phần xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Ngay từ đầu năm 2019, trong nội dung duyệt kế hoạch, chương trình công tác năm của từng ban, đơn vị trực thuộc Trung ương Đoàn, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã quán triệt thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến lãnh đạo và cán bộ, viên chức, người lao động của các ban, đơn vị nhất là các ban, đơn vị tham mưu thực hiện các chương trình, dự án; các đơn vị được phân cấp quản lý và sử dụng ngân sách; việc triển khai các chỉ thị, thông báo, kết luận của Đảng, Nhà nước, đoàn liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng được Đảng ủy, Ban Bí thư, Thủ trưởng cơ quan Trung ương Đoàn chỉ đạo các cấp ủy, các ban, đơn vị quán triệt và triển khai thực hiện.

Ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN phát biểu tại cuộc làm việc.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã chỉ đạo thực hiện công khai, minh bạch chính sách, quy trình, thủ tục giải quyết công việc; công khai việc quản lý, sửa dụng ngân sách, tài sản, phân bổ dự toán, phân cấp nguồn thu, công khai các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; đồng thời chỉ đạo các đơn vị trực thuộc nghiêm túc thực hiện công khai định mức, chế độ, tiêu chuẩn chi thường xuyên, mua sắm thiết bị; thực hiện chi tiêu ngân sách hợp lý; việc kiểm soát tài sản, thu nhập được công khai, minh bạch… Qua đó đã tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, công chức, người lao động biết để cùng giám sát thực hiện. Các chương trình, dự án xây dựng do Trung ương Đoàn làm chủ đầu tư đều được thực hiện theo đúng quy định, không xảy ra tham nhũng. 100% cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện phải kê khai tài sản thu nhập đã kê khai và công khai bản kê khai tài sản, thu nhập đều không có hiện tượng tham ô, tham nhũng.

Công tác cán bộ, nhất là quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo quản lý luôn được Ban Bí thư Trung ương Đoàn quan tâm, chỉ đạo các ban, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc, đồng thời lấy ý kiến của các đơn vị có liên quan về nhân sự được quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại. Năm 2019, Trung ương Đoàn đã tiến hành luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các vị trí theo đúng quy định đối với 73 đồng chí.

Ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam phát biểu tại cuộc làm việc.

Là thành viên của MTTQ Việt Nam, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện công tác PCTN, lãng phí giai đoạn 2018 - 2020; hưởng ứng tích cực Giải báo chí toàn quốc Báo chí với công tác đấu tranh PCTN, lãng phí. Bên cạnh đó luôn coi trọng công tác kiểm tra, giám sát đối với các tỉnh, thành đoàn, cấp ủy, các đơn vị trực thuộc; kịp thời kiến nghị đối với cấp ủy, chính quyền trong việc đảm bảo, tạo điều kiện giúp cán bộ đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. 

Tuy nhiên báo cáo cũng cho rằng, hiện nay, trong hệ thống đoàn thể, nghiệp vụ có lúc, có nơi nghiệp vụ quản lý, chuyên môn tài chính còn hạn chế, chính vì vậy việc xử lý thu chi chưa đảm bảo nguyên tắc mặc dù số tiền chi ra rất nhỏ, bởi vậy cần thường xuyên quan tâm công tác quản lý ngân sách, đảm bảo công khai, minh bạch và nhất định không để xảy ra sai phạm.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong phát biểu tại cuộc làm việc.

Lý giải vấn đề này, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong cho biết, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã chỉ đạo thực hiện việc công khai, minh bạch thông qua các quy định, quy chế để các bộ phận, đơn vị trực thuộc, thảo luận, đối thoại thông qua giao ban hàng tháng hàng quý để kịp thời lắng nghe, giải quyết những vướng mắc. Việc quản lý nguồn ngân sách và nguồn vận động xã hội hóa đều được minh bạch và có cơ chế giám sát chặt chẽ nên không xảy ra sai phạm về quản lý tài chính.

Việc kiểm tra quy chế dân chủ ở cơ sở được quan tâm theo hướng có hậu kiểm và đảm bảo công tác kiểm tra, giam sát được thực hiện thường xuyên. Cùng với đó Trung ương Đoàn cũng thường xuyên định hướng các cơ quan báo chi tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí.

Thẳng thắn thừa nhận còn một số cán bộ đoàn viên, thanh niên thiếu tinh thần đấu tranh phê bình và tự phê bình, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn cho rằng, trong thời gian tới cần khắc phục những hạn chế đó để giới trẻ mạnh dạn trong đấu tranh PCTN. Trong đó công tác tuyên truyền cần đặc biệt coi trọng để khơi dậy tinh thần đấu tranh trong thanh niên và coi đây là quá trình rèn luyện nhân cách để khi trưởng thành mỗi đoàn viên thanh niên sẽ không vướng vào tham nhũng củng cố niềm tin của thanh niên vào sự lãnh đạo của Đảng.

Nêu cao tinh thần phòng ngừa tham nhũng

Ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong thời gian qua đối với việc triển khai các phong trào, chương trình hành động cũng như công tác PCTN với nhiều hình thức sôi nổi, hiệu quả, thiết thực, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn xác định thanh niên là lực lượng quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị luôn có sự tham gia tích cực, nhiệt tình và hùng hậu của lực lượng thanh niên, bất cứ nơi đâu cần thì thanh niên có, việc gì khó đều có đóng góp của đội ngũ Thanh niên.

“Các phong trào do Ban Bí thư Trung ương Đoàn phát động, ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, góp phần tăng cường, củng cố niềm tin đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN đề nghị Đoàn Thanh niên phải là lực lượng xung kích đối với công tác phòng, chống tham nhũng.

Theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, trong năm 2019, Ban Bí thư Trung ương Đoàn luôn phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu trong việc thực hiện “cần, kiệm, liêm, chính” và đưa nội dung PCTN vào kế hoạch, chương trình công tác năm của các ban, đơn vị trực thuộc, nhất là các đơn vị được phân cấp quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước theo hướng minh bạch, công khai, dân chủ. Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện công tác PCTN, lãng phí giai đoạn 2018 - 2020; hưởng ứng tích cực Giải báo chí toàn quốc Báo chí với công tác đấu tranh PCTN, lãng phí…

Đặc biệt là việc thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ, chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kinh phí quản lý hành chính của Văn phòng Trung ương Đoàn; công khai chi thường xuyên, mua sắm thiết bị và ông tác cán bộ, nhất là quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý được quan tâm, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc.

“Mọi cơ chế, quản lý điều hành phải luôn đảm bảo theo đúng quy định của Nhà nước, nơi nào làm công khai, dân chủ các vấn đề liên quan tới tài sản, tài chính, chi tiêu thì sai phạm không lớn. Kết quả 100% cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện phải kê khai tài sản thu nhập trong Trung ương Đoàn đều không có hiện tượng tham ô, tham nhũng là việc làm được biểu dương và cần tiếp tục phát huy trong thời gian tới”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nêu rõ.

Khẳng định công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí đã và đang được Đảng, Nhà nước lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và đã đạt nhiều kết quả tích cực, được nhân dân rất hoan nghênh, đồng tình, ủng hộ, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, để tiếp tục phát huy những kết quả này, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị trong thời gian tới, Ban Bí thư Trung ương Đoàn cần nhìn nhận sâu sắc những hạn chế, bất cập trong quá trình triển khai, phát hiện những hiện tượng tham nhũng, xác định rõ đâu là nguyên nhân chủ quan, khách quan và đưa ra giải pháp thực hiện cụ thể để huy động đông đảo lực lượng thanh niên tham gia.

“Đoàn Thanh niên phải là lực lượng xung kích đối với công tác phòng, chống tham nhũng, nêu cao tinh thần phòng ngừa tham nhũng trong tổ chức và trong quần chúng nhân dân, nêu cao tinh thần phát hiện những hiện tượng tham nhũng”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn yêu cầu.

Ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN trao đổi cùng đại biểu tham dự cuộc làm việc.

Bên cạnh đó, Ban Bí thư Trung ương Đoàn cũng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng trong đội ngũ thanh niên về chủ trương của Đảng, các kết luận, chỉ thị của Ban Bí thư về PCTN; Kết luận của Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc về công tác PCTN năm 2018 và tại các phiên họp, cuộc họp của Ban Chỉ đạo. Cần có kế hoạch triển khai dài hạn từ Trung ương tới địa phương, các giải pháp đề ra phải tạo sức lan tỏa rộng rãi đến đoàn viên, thanh niên trong cả nước và chú ý các giải pháp phòng ngừa theo Luật PCTN năm 2018 như: công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; xây dựng, thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn…

“Phải huy động sự vào cuộc kịp thời của hệ thống báo chí của Trung ương Đoàn trong việc phát hiện và phản ánh những hiện tượng tham nhũng xảy ra tại mỗi địa phương. Báo chí phải sử dụng ngòi bút sắc bén phản bác lại những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch với Đảng, Nhà nước và là lực lượng hùng hậu trong tham gia PCTN”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị.

Trong công tác phối hợp, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn yêu cầu Ban Bí thư Trung ương Đoàn cần phối hợp với các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam triển khai hiệu quả hơn nữa Quyết định 217, 218 và Chương trình của MTTQ Việt Nam về PCTN.

Đề cập đến công tác cán bộ, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng cần phải quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, lý tưởng, hoài bão, ý thức chấp hành pháp luật cho thế hệ trẻ để họ luôn tin tưởng vào đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xung kích, tình nguyện, tích cực xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bên cạnh đó cần làm tốt hơn nữa công tác phòng ngừa, kiểm tra, giám sát, thanh tra và tự kiểm tra, giám sát; nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng như chi tiêu ngân sách, đấu thầu, chỉ định thầu các dự án, công trình.

“Hướng tới Đại hội XIII của Đảng, Ban Chấp hành Đoàn các cấp cần chuẩn bị, xây dựng, giới thiệu những người có uy tín, năng lực, trách nhiệm xứng đáng vào cấp ủy. Chỉ khi cán bộ làm công tác Đoàn trong sạch, vững mạnh thì mới vận động được đoàn viên, thanh niên”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn kỳ vọng.

Hương Diệp - Ảnh Kỳ Anh

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều