Chủ tịch Trần Thanh Mẫn chia sẻ, động viên nhân dân vùng tâm lũ Mường La