Chủ tịch Trần Thanh Mẫn thăm một số chức sắc, chức phẩm cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh

(Mặt trận) - Sáng 10/7, tại TP. Hồ Chí Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã đến thăm Tổng Giám mục Phao lô Bùi Văn Đọc, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TP. Hồ Chí Minh, nguyên Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam khóa XII (2013-2016), Chủ tịch Ủy ban Giáo lý Đức tin của Hội đồng Giám mục Việt Nam khóa XIII (2016-2019); thăm Hiệp sĩ Đại Thánh giá Gioan Baotixita Lê Đức Thịnh và Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Cùng đi với đoàn có Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh Tô Thị Bích Châu, cùng lãnh đạo các ban, đơn vị Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam. 

 Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn và đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng Tổng Giám mục Phao lô Bùi Văn Đọc.

Tới thăm Tổng Giám mục Phao lô Bùi Văn Đọc, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TP. Hồ Chí Minh, thay mặt UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn gửi tới cụ Tổng Giám mục, Chủ tịch Ủy ban Giáo lý Đức tin của Hội đồng Giám mục Việt Nam lời chúc sức khỏe, và mong Tổng Giám mục Phao lô Bùi Văn Đọc nhận được nhiều hồng ân của Thiên Chúa, hoàn thành tốt trách nhiệm của người đứng đầu Tổng Giáo phận TP. Hồ Chí Minh, trách nhiệm với Giáo hội và với đất nước; dẫn dắt các vị giáo phẩm, chức sắc, tu sĩ và đồng bào Công giáo trong Tổng Giáo phận luôn gắn bó trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

“Mong Giáo hội và đồng bào Công giáo Việt Nam luôn thể hiện là một thành viên tích cực của khối đại đoàn kết toàn dân tộc”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn bày tỏ.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn ghi nhận, trân trọng và đánh giá cao những việc làm và vai trò tích cực của cụ Tổng Giám mục trong thời gian vừa qua đối với các phong trào, các cuộc vận động mà Mặt trận đã phát động, đặc biệt Tổng Giám mục khi đang trên cương vị là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam đã tham gia ký kết Chương trình phối hợp bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, và tham gia là thành viên trong Ban Chỉ đạo Chương trình phối hợp, có đóng góp tích cực triển khai hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trong đồng bào Công giáo, đồng thời tham gia tích cực các chương trình an sinh xã hội, các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận phát động. “Những việc làm đó thể hiện giữa đạo và đời luôn gắn bó hài hòa, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định.

Nhắc lại lời Giáo hoàng Phanxicô: Người Công giáo Việt Nam phải là công dân tốt. Người Công giáo Việt Nam phải là người yêu nước. Người Công giáo Việt Nam phải đồng hành cùng dân tộc. xây dựng đất nước ấm no, hạnh phúc, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị cụ Tổng Giám mục, với uy tín, vị trí và vai trò của mình trong Hội đồng Giám mục Việt Nam, tiếp tục vận động, tạo điều kiện cho các vị linh mục, nam nữ tu sĩ, bà con giáo dân tham gia các hoạt động xã hội, các phong trào thi đua yêu nước, các phong trào, các cuộc vận động của Mặt trận góp phần xây dựng Mặt trận và khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh.

Cảm ơn sự quan tâm và tình cảm của Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, Tổng Giám mục Phao lô Bùi Văn Đọc, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TP. Hồ Chí Minh khẳng định, trong thời gian tới, với uy tín của mình, Tổng Giám mục sẽ tiếp tục cùng các vị linh mục, nam nữ tu sĩ, bà con giáo dân tham gia tích cực các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận phát động, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua và chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh hơn.

 Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn và Hiệp sĩ Đại Thánh giá Gioan Baotixita Lê Đức Thịnh.

Đến thăm Hiệp sĩ Đại Thánh giá Gioan Baotixita Lê Đức Thịnh, người có uy tín trong quan hệ với Hội đồng Giám mục Việt Nam và Tòa thánh Vatican, thường xuyên được gặp Giáo hoàng; Hiệp sĩ đã trực tiếp tham gia vận động nhiều vị giám mục, linh mục, nam nữ tu sĩ và bà con giáo dân, nhất là giới trẻ thực hiện chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn mong muốn trong thời gian tới, Hiệp sĩ sẽ tiếp tục có những đóng góp quan trọng trong việc vận động bà con tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào do Mặt trận phát động để củng cố vững chắc hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

 Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn và Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng chụp ảnh lưu niệm cùng Hòa thượng Thích Thiện Nhơn.

Tới thăm Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn gửi tới cụ Chủ tịch Hội đồng Trị sự và toàn thể chư tôn đức, quý vị tăng ni, cư sĩ và phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam lời chúc sức khỏe, an lạc và hoàn thành tốt đẹp mọi công tác Phật sự và Thế sự mà Giáo hội đã đề ra, đồng thời chia vui với Giáo hội, trong đó có vai trò của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự và sự phối hợp, giúp đỡ của các cơ quan chức năng và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, đến nay đã chỉ đạo thành công Đại hội đại biểu Phật giáo cấp tỉnh ở trên 30 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những đóng góp tích cực của Giáo hội và cá nhân Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự trong việc phát huy truyền thống tốt đẹp của Phật giáo, đoàn kết, vận động tăng ni, phật tử tham gia thực hiện tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước và các chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tiêu biểu là các đóng góp của Phật giáo trong việc tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; phát triển giáo dục mầm non, bảo trợ xã hội, dạy nghề, khám chữa bệnh cho người nghèo, phòng chống HIV/AIDS, bảo vệ môi trường và phòng ngừa, ứng phó với biến đổi khí hậu...

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị cụ Hòa thượng, Chủ tịch Hội đồng Trị sự và các vị lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thường xuyên quan tâm việc tăng cường đoàn kết, hoà hợp, củng cố, mở rộng và trang nghiêm Giáo hội; thắt chặt mối quan hệ gắn bó giữa các thành viên, các hệ phái, các thế hệ để tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam trong thời kỳ mới; thực hiện tốt các chương trình Phật sự, Thế sự của Giáo hội đã đề ra phù hợp với yêu cầu công cuộc đổi mới toàn diện đất nước và hội nhập quốc tế; mở rộng và tăng cường mối quan hệ đồng đạo, tình đoàn kết thân ái giữa Phật giáo với các tôn giáo ở Việt Nam, đồng thời có chương trình hỗ trợ cho công tác Phật sự của Phật giáo các tỉnh miền núi, khu vực biên giới, hải đảo và của đồng bào phật tử Việt Nam đang sinh sống, học tập ở nước ngoài, góp phần cùng Nhà nước và Mặt trận phát huy tinh thần yêu nước của đồng bào ta ở xa Tổ quốc luôn hướng về cội nguồn, xây dựng và bảo vệ đất nước. “Mặt trận sẽ luôn đồng hành cùng Giáo hội Phật giáo Việt Nam để làm tốt việc Phật sự và Thế sự của Giáo hội”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định.

Đáp từ sự quan tâm và lòng mong mỏi của Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn dành cho Giáo hội, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn khẳng định, Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ làm tròn trách nhiệm và những kỳ vọng mà MTTQ Việt Nam đã giao phó, góp phần xây dựng xã hội dân chủ, công bằng, văn minh và nếp sống văn hóa trên địa bàn dân cư, từ đó giúp cho đất nước Việt Nam ngày càng phát triển, giàu mạnh.

Hương Diệp - Ảnh Quốc Định

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều