Đảng bộ cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam quán triệt Nghị quyết Trung ương 10 (khóa XII)

(Mặt trận) - Ngày 12/6, Đảng bộ cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); và công bố các quyết định về công tác cán bộ. 

Dự và chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh; Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh trực tiếp quán triệt những nội dung cơ bản của Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (Hội nghị TƯ 10). 

Theo đó, Hội nghị TƯ 10, họp từ ngày 16 đến 18/5/2019 đã thảo luận, cho ý kiến nhiều vấn đề có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và chuẩn bị chỉ đạo tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Quang cảnh Hội nghị.

Trong đó có Đề cương các dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng gồm: Đề cương Báo cáo chính trị; Đề cương Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011; Đề cương Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị khóa XII về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng...

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài phát biểu tại Hội nghị.

Hội nghị Trung ương 10 đã thống nhất Đề cương các dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, gồm 5 thành tố: Đảng, dân tộc, đổi mới, bảo vệ Tổ quốc và mục tiêu phát triển. Đa số các đại biểu đã tán thành chủ đề Đại hội XIII của Đảng là: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; củng cố niềm tin của nhân dân, phát huy ý chí, khát vọng phát triển, sức mạnh toàn dân tộc và sức mạnh thời đại, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững đất nước; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ vững chắc Tổ quốc; phấn đấu đưa nước ta trở thành quốc gia đang phát triển có thu nhập trung bình cao vào năm 2030, trở thành quốc gia phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào năm 2045”.

Ngoài ra, tại Hội nghị Trung ương 10, các đại biểu còn cho ý kiến về kết cấu báo cáo chính trị Đại hội XIII của Đảng; kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và diện mạo phát triển đất nước qua 35 năm đổi mới...

Tại Hội nghị quán triệt, đồng chí Hầu A Lềnh đề nghị Đảng bộ cơ quan và các chi bộ trực thuộc quán triệt Nghị quyết tới toàn thể Đảng viên qua các kỳ sinh hoạt chi bộ. 

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh và Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài chúc mừng các đồng chí nhận nhiệm vụ mới.

Nhân dịp này, Đảng bộ cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam công bố các quyết định về công tác cán bộ. 

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh, Bí thư Đảng ủy cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam trao quyết định cho đồng chí Vương Văn Nam thôi giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy; đồng thời trao quyết định cho đồng chí Nguyễn Văn Thịnh, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam; công bố quyết định cử đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh giữ chức Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam. 

Đồng chí Vương Văn Nam và đồng chí Nguyễn Văn Thịnh phát biểu tại Hội nghị.

Tuệ Phương - Tiến Đạt - Ảnh: Kỳ Anh

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều