Hội nghị lần thứ mười sáu Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam (khóa VIII)

(Mặt trận) - Ngày 24/6, tại Hà Nội, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ mười sáu (khóa VIII). Hội nghị nhằm sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và thống nhất triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2019.

Dự Hội nghị có ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Huỳnh Đảm, nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam; các Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam: Trương Thị Ngọc Ánh, Ngô Sách Thực, Nguyễn Hữu Dũng, Phùng Khánh Tài, cùng các Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam; các cụ, các vị trong Đoàn Chủ tịch; đại diện lãnh đạo các cơ quan của Trung ương.

Thực chất, gần dân, sát dân, vì lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định, năm 2019 là năm bứt phá để hoàn thành kế hoạch 5 năm 2016-2020 và kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đối với MTTQ Việt Nam, đây là thời điểm về đích chương trình hành động nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VIII; là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng: diễn ra Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ 9.

Điểm lại những nét nổi bật về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, đối ngoại trong 6 tháng đầu năm, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng, phát huy vai trò lãnh đạo, Đảng, Nhà nước đã thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương quyết liệt, hiệu quả giải quyết những vấn đề cấp bách, khó khăn xã hội đặt ra, thu được nhiều kết quả đáng khích lệ. Những kết quả đó được cả hệ thống chính trị, toàn dân, toàn quân ủng hộ và đồng thuận cao. Trong các kết quả toàn diện đó, có vai trò rõ rệt, sự nỗ lực không ngừng của hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên.

Trân trọng nhắc lại những đánh giá quan trọng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại các cuộc sơ kết Chương trình phối hợp giữa Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam với Văn phòng Chủ tịch nước, với Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Văn phòng Chính phủ, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định, các đồng chí lãnh đạo cao nhất đều ghi nhận kết quả hoạt động của Mặt trận là thiết thực, rõ việc, đúng vai trò.

Về phần mình, trong 6 tháng đầu năm 2019, kết quả các mặt công tác Mặt trận tiếp tục được triển khai đồng bộ, toàn diện, tập trung, nổi bật và xoay xung quanh trục trọng tâm chuẩn bị và tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, với không khí thi đua sôi nổi, “trở thành đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, góp phần xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo khí thế, xung lực mới trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Thông báo với Hội nghị về kết quả, tiến độ Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho biết, đến thời điểm này, Đại hội cấp xã hoàn thành trong quý I/2019, cấp huyện trong tháng 5/2019; công tác tuyên truyền có sự đổi mới và được tiến hành chủ động trước, trong, sau Đại hội. Nhiều địa phương đã tổ chức phát động thi đua và triển khai các công trình, phần việc thiết thực chào mừng Đại hội.

Tính đến ngày 23/6, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức duyệt Đại hội MTTQ Việt Nam 58 tỉnh, thành phố; đã có 11/63 tỉnh, thành phố đã tổ chức Đại hội. Đại hội MTTQ Việt Nam cấp tỉnh sẽ hoàn thành trong tháng 7/2019.

Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã tổ chức nghiên cứu tổng kết 5 chuyên đề về chương trình hành động của Đại hội VIII MTTQ Việt Nam, tiến hành khảo sát, tổ chức các hội nghị, hội thảo lấy ý kiến các cụ, các vị nguyên lãnh đạo Mặt trận, các chuyên gia, hội đồng tư vấn, các tổ chức thành viên xây dựng văn kiện và sửa đổi Điều lệ MTTQ Việt Nam.

“Ngày 28/5/2019, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã cho ý kiến thông qua những nội dung cơ bản Đảng đoàn MTTQ đã trình. Theo đó, Đại hội IX MTTQ Việt Nam sẽ được tổ chức từ ngày 18 đến 20/9/2019 tại Thủ đô Hà Nội. Phiên chính thức khai mạc lúc 9h, ngày 19/9/2019”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho biết.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định, công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp được đảm bảo chặt chẽ và kịp thời, đúng tiến độ, quán triệt đầy đủ theo yêu cầu Chỉ thị số 17 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Công văn số 1115 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tri số 28 của Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam. Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên và kịp thời của các cấp ủy Đảng, phối hợp tạo điều kiện của chính quyền và sự hưởng ứng tích cực của các tổ chức thành viên. Đặc biệt, công tác tổ chức cán bộ Đại hội MTTQ các cấp được quan tâm, trên cơ sở thực hiện cơ bản, đầy đủ hướng dẫn của Trung ương; chính kiến, quan điểm, thái độ về công tác nhân sự nói chung, các trường hợp không đủ điều kiện, uy tín đưa về Mặt trận nói riêng được Đảng đoàn MTTQ Việt Nam chỉ đạo thực hiện quyết liệt.

6 tháng cuối năm 2019 là thời điểm toàn hệ thống Mặt trận khẩn trương hoàn thành việc tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX; tập trung quán triệt Nghị quyết, triển khai chương trình hành động của Mặt trận trong nhiệm kỳ mới, chính vì vậy, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên tăng cường lực lượng và giải pháp để thực hiện thành công Chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2019 của UBTƯ MTTQ Việt Nam với 6 nhiệm vụ cơ bản, trọng tâm, với tinh thần, quan điểm xuyên suốt: quyết tâm, quyết liệt, quyết làm; công tác Mặt trận phải ngày càng thực chất, theo hướng gần dân, sát dân, vì lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân.

Công tác Mặt trận ngày càng đi vào trọng tâm, trọng điểm

Báo cáo kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh cho biết, 6 tháng qua, công tác Mặt trận được triển khai thực hiện rõ trọng tâm, trọng điểm, nhiều nội dung, lĩnh vực đạt kết quả nổi bật. Theo đó, thông qua tập hợp, phản ánh ý kiến của nhân dân, tổ chức các diễn đàn để nhân dân trao đổi, phản ánh, kiến nghị với Đảng, Nhà nước, Mặt trận thực hiện tốt hơn vai trò cầu nối giữa Đảng với Nhà nước và nhân dân và chủ động tham gia các hoạt động, các lễ kỷ niệm của đồng bào dân tộc thiểu số, của các tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài, qua đó xây dựng niềm tin và tăng cường sự đoàn kết, gắn bó trong đồng bào các dân tộc, tôn giáo.

Nổi bật là Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân khu vực phía Nam; phối hợp tổ chức hội nghị gặp mặt của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, qua đó Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nắm bắt tình hình công tác Mặt trận năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2019 và thông qua Đoàn Chủ tịch lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân. Nhiều địa phương đã tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề trong nhân dân với sự tham dự của lãnh đạo địa phương.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn và đại diện Đoàn Chủ tịch đã tổ chức tiếp xúc, đối thoại với Giáo hội và đồng bào Phật giáo Hoà Hảo nhân dịp kỷ niệm 80 năm Đại lễ Khai đạo của Phật giáo Hòa Hảo tại tỉnh An Giang. Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam chủ trì phối hợp với Bộ Y tế tổ chức Hội nghị toàn quốc biểu dương phát huy vai trò các tôn giáo tham gia khám chữa bệnh cho người nghèo; tiếp tục triển khai Đề án "Tăng cường vận động, đoàn kết các tôn giáo ở nước ta hiện nay"; triển khai kế hoạch giám sát việc thực hiện Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo và giám sát việc giải quyết của các cơ quan, tổ chức liên quan đến vụ việc chùa Ba Vàng...

Cùng với đó, các phong trào thi đua, các cuộc vận động được triển khai với các nội dung cụ thể, từng bước khắc phục tính dàn trải, đóng góp thiết thực vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương, đất nước; hoạt động đối ngoại nhân dân hiệu quả hơn, trong đó cấp Trung ương tổ chức thành công giao lưu hữu nghị giữa MTTQ Việt Nam 7 tỉnh biên giới phía Bắc với Chính hiệp tỉnh Quảng Tây và Chính hiệp tỉnh Vân Nam của Trung Quốc.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh khẳng định, thời gian qua, việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận đạt kết quả tích cực; mối quan hệ công tác giữa Trung ương và địa phương, giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam với các tổ chức thành viên chặt chẽ hơn; việc tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội IX MTTQ Việt Nam kịp thời, đổi mới, chất lượng, đúng tiến độ.

Báo cáo kết quả Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã, cấp huyện; tiến độ Đại hội MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cho biết, đến hết tháng 3/2019, có 11.088 đơn vị cấp xã thuộc 46/63 tỉnh, thành phố đã hoàn thành Đại hội cấp xã (đạt tỷ lệ 99,37%); đến ngày 22/4/2019, đã hoàn thành 100% Đại hội cấp xã trong toàn quốc (địa phương hoàn thành chậm nhất là tỉnh Bình Định và Thừa Thiên - Huế). Đại hội MTTQ cấp xã đã hiệp thương cử ra 309.000 ủy viên ủy ban, có 4.514/11.158 Chủ tịch là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy (40,45%); 5.851/11.158 Chủ tịch là Đảng ủy viên (52,43%); 793/11.158 Chủ tịch là đảng viên trong diện quy hoạch Ban Chấp hành và Thường vụ Đảng ủy (5,32%). Có 9.973/11.158 Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp xã là hoạt động chuyên trách (89,38%).

Tính đến ngày 31/5/2019, có 694/712 đơn vị cấp huyện thuộc 57/63 tỉnh, thành phố đã hoàn thành Đại hội (đạt tỷ lệ 97,47%); còn 18 đơn vị cấp huyện của 06 tỉnh, thành phố chưa hoàn thành (tỷ lệ 2,53%); có 608/708 Chủ tịch MTTQ là Ủy viên Ban Thường vụ cấp ủy (85,87%), trong đó, 100/708 Chủ tịch là Ủy viên Ban Chấp hành (14,13%); 413/708 Chủ tịch là Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch MTTQ (58,33%); 295/708 Chủ tịch MTTQ chuyên trách (41,67%).

Trong tháng 5/2019 có 5 tỉnh, thành phố tổ chức xong Đại hội; trong tháng 6/2019 dự kiến có 17 tỉnh, thành phố tổ chức Đại hội; 41 tỉnh, thành phố tổ chức Đại hội trong tháng 7/2019. Theo kế hoạch, đến cuối tháng 7/2019 sẽ hoàn thành Đại hội của 63 tỉnh, thành phố.

Đối với công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã chỉ đạo các tiểu ban phục vụ Đại hội tích cực tham mưu tốt, đảm bảo về chất lượng, tiến độ các nội dung chuẩn bị cho Đại hội.

Tâm huyết với công tác Mặt trận

Khẳng định Đại hội MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024 gắn với ý nghĩa đặc biệt khi đồng hành cùng nhân dân cả nước kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm cho rằng, Đại hội phải là đợt sinh hoạt chính trị thực chất, có hiệu quả, tạo nên chuyển biến mới và phải học tập và làm theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt là tư tưởng về đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tuy nhiên, ông Huỳnh Đảm cho rằng, nhận thức này chưa thực sự sâu sắc, chưa đồng đều và thước đo trong nâng cao nhận thức, quan điểm của Đảng về tư tưởng đại đoàn kết nhiều nơi chưa thể hiện bằng hành động. Bên cạnh đó, việc tổ chức lại bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả nhưng nếu Chủ tịch Mặt trận mà làm hai việc song song thì công việc quá nặng nề, phải đảm nhiệm cả vai trò tham mưu và vai trò đại diện cho quần chúng nhân dân thì liệu có hoàn thành nhiệm vụ?

Để khối đại đoàn kết được phát huy thông qua vai trò của Mặt trận, ông Huỳnh Đảm nhấn mạnh đến vai trò của đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp, đây là những người phải phát huy được sức mạnh của các cụ, các vị, các tổ chức thành viên, phải hoàn thành sứ mệnh của người làm Mặt trận trước Đảng, trước nhân dân. Nếu quán triệt quan điểm của Đảng, tư tưởng của Bác Hồ khi lấy dân làm gốc thì người làm Mặt trận phải hiểu sâu công tác Mặt trận, phải làm rõ vai trò giám sát, phản biện xã hội, đặc biệt, Chủ tịch Mặt trận phải là những người có độ dày, có kinh nghiệm và có uy tín.

“Tổ chức bộ máy phải đồng bộ, thống nhất, không thể để mỗi nơi làm một kiểu, phải rõ ràng thì mới tạo nên sức mạnh của Mặt trận”, ông Huỳnh Đảm nhấn mạnh.

Hương Diệp - Ảnh: Kỳ Anh

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều