Hơn 70 cán bộ được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về công tác tuyên giáo

Sau 5 ngày học tập tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về công tác tuyên giáo năm 2019 cho chức danh trưởng ban, phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh, thành ủy và tương đương đã hoàn thành chương trình học tập đề ra.
gày 1/11, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về công tác tuyên giáo năm 2019.

 PGS.TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại Lễ bế giảng.

Dự Lễ bế giảng có GS. TS Nguyễn Thanh Long, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; PGS.TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cùng toàn thể học viên của lớp bồi dưỡng.

Phát biểu tại Lễ bế giảng, PGS.TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định: Công tác tuyên giáo có vai trò đặc biệt quan trọng trong hoạt động của Đảng, là lĩnh vực trọng yếu để xây dựng, bồi đắp nền tảng tư tưởng, chính trị của Đảng; đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân; qua đó củng cố niềm tin, định hướng tư tưởng đúng đắn cho toàn xã hội. Trong giai đoạn mới, công tác tuyên giáo phải được đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Vì vậy, việc bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới về công tác tuyên giáo có ý nghĩa hết sức quan trọng, cần thiết đối với cán bộ làm công tác tuyên giáo của Đảng. Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh rất mong các đồng chí học viên sau khóa học này luôn kết hợp chặt chẽ giữa kiến thức, kinh nghiệm có được với thực tiễn sôi động tại địa phương, đơn vị nơi công tác để mang lại hiệu quả cao và thiết thực, đáp ứng yêu cầu, sự mong đợi của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

GS. TS Nguyễn Thanh Long, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao Giấy chứng nhận tốt nghiệp cho các học viên.

Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về công tác tuyên giáo năm 2019 có 74 học viên là trưởng ban, phó trưởng ban tuyên giáo các tỉnh, thành ủy trong cả nước và cán bộ tuyên giáo của một số cơ quan Trung ương. Qua 5 ngày học tập (từ 28/10 - 1/11/2019), các học viên đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện đúng quy chế đào tạo bồi dưỡng của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. 100% học viên đủ điều kiện được công nhận tốt nghiệp.

Chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về công tác tuyên giáo năm nay bao gồm 9 chuyên đề, trong đó có 4 chuyên đề về lý luận chung và 5 chuyên đề chuyên sâu về công tác tuyên giáo. Các chuyên đề được giới thiệu bởi các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong nghiên cứu và giảng dạy của Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Bộ Công an.

PGS.TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao Giấy chứng nhận tốt nghiệp cho các học viên.

Cụ thể, các học viên được học tập các chuyên đề: Quản lý mạng xã hội, đảm bảo an ninh mạng ở Việt Nam; Tư tưởng chính trị và đạo đức lối sống - những vấn đề lý luận và thực tiễn; Phương pháp nắm bắt dư luận xã hội; Một số vấn đề về công tác báo chí, xuất bản hiện nay; Quản trị toàn cầu và quản trị quốc gia trong thế giới ngày nay; Tình hình văn hóa, văn nghệ nước ta từ sau Đại hội XII của Đảng đến nay.

Bên cạnh đó, các học viên cũng được học tập các chuyên đề: Nhận diện âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; nhiệm vụ và giải pháp đấu tranh phản bác thông tin xấu, độc trên Internet, mạng xã hội để bảo vệ nền tảng tư tưởng, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác tuyên truyền, lý luận và việc vận dụng trong tình hình hiện nay; Kết quả sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQTW ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Theo Thành Tâm/Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều