Huy động sức mạnh của nhân dân tham gia công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

(Mặt trận) - Ngày 30/6, tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012 - 2022, ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã có bài tham luận với chủ đề “Sự tin tưởng, kỳ vọng, vai trò, trách nhiệm của nhân dân đối với công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực dưới sự lãnh đạo của Đảng”.
 Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam tham luận tại Hội nghị.
Thay mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh 3 nội dung.

Một là,Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đánh giá cao Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã chuẩn bị chu đáo để tổ chức Hội nghị rất quan trọng, kịp thời vào thời điểm thích hợp, ngay đầu năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Chắc chắn, Hội nghị sẽ đánh giá đúng đắn kết quả đạt được, chỉ ra hạn chế, bất cập, rút ra bài học quý báu, tạo được sự đồng thuận, nhất trí cao hơn nữa để tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đáp ứng sự tin tưởng, kỳ vọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Ủy ban MTTQ Việt Nam bày tỏ sự  nhất trí cao với kết quả 10 năm thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được trình bày trong dự thảo báo cáo; đồng thời, tiếp cận từ góc nhìn của nhân dân thấy rằng kết quả to lớn đạt được trong 10 năm qua, không chỉ dừng lại ở những con số: hàng trăm vụ án, vụ việc được kiểm tra, thanh tra, điều tra, xử lý; hàng ngàn bị cáo bị truy tố, xét xử nghiêm minh; hàng ngàn cán bộ, đảng viên, kể cả cán bộ cao cấp bị xử lý kỷ luật nghiêm khắc; hàng chục ngàn tỷ đồng, hàng triệu mđất được thu hồi về cho Nhà nước mà kết quả có tính căn cốt, nền tảng, giá trị hơn tiền bạc là niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, giám sát của Quốc hội, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cấp các ngành được nâng lên rõ rệt.

"Theo số liệu điều tra dư luận xã hội mới đây, do Ban Tuyên giáo Trung ương thực hiện, có 93% số người được hỏi bày tỏ tin tưởng vào công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng và Nhà nước do đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng Ban Chỉ đạo. Không chỉ dư luận ở trong nước đánh giá cao mà nhiều tổ chức có uy tín trên thế giới cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ. Nhiều ý kiến nhận xét, Trung ương thi hành kỷ luật với hình thức cao nhất là khai trừ Đảng hai Ủy viên Trung ương trong cùng một vụ án không chỉ khiến dư luận trong nước “bàng hoàng” mà dư luận nước ngoài cũng “dậy sóng” vì quyết tâm của Đảng, Nhà nước ta trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; không bao che, dung túng cho bất cứ ai, ở bất cứ vị trí nào”.", Chủ tịch Đỗ Văn Chiến thông tin.

Hai là, đại diện của Ủy ban MTTQ Việt Namlà thành viên của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Trong 10 năm qua, đã chỉ đạo các cấp Mặt trận từ Trung ương đến địa phương cơ sở phối chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội tích cực phổ biến, tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới các tầng lớp nhân dân, qua đó phát huy được sức mạnh to lớn của nhân dân, ủng hộ mạnh mẽ công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng tổng hợp, tập hợp ý kiến cử tri và nhân dân gửi tới Quốc hội và các cơ quan chức năng; các cấp Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến địa phương đã thực hiện 11.500 cuộc giám sát, 6035 cuộc phản biện xã hội, qua đó, đã phát hiện nhiều vụ việc có dấu hiệu vi phạm, tội phạm chuyển đến cơ quan chức năng để xem xét, xử lý theo thẩm quyền; đã chủ trì, phối hợp với Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Hội Nhà báo Việt Nam, các cơ quan thông tấn báo chí tổ chức thành công 3 giải báo chí toàn quốc với cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tạo được sức lan tỏa lớn; Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ký kết Chương trình phối hợp công tác với Ban Nội chính Trung ương (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực) để chia sẻ thông tin, phối hợp hành động, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của mỗi cơ quan được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giao.

"Những việc làm cụ thể nêu trên đã đóng góp công sức vào kết quả chung của cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong 10 năm qua, góp phần củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.

Ba là, Ủy ban MTTQ Việt Nam bày tỏ sự nhất trí cao với yêu cầu, nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới với 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đã được đề cập trong báo cáo. Với trách nhiệm của thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương, MTTQ Việt Nam các cấp sẽ phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, nỗ lực cao nhất, thực hiện thật tốt chức năng, nhiệm vụ và sứ mệnh cao cả của MTTQ Việt Nam. Huy động sức mạnh của nhân dân tích cực tham gia công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tiếp tục quán triệt sâu sắc Văn kiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và ý kiến chỉ đạo tâm huyết, trách nhiệm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ngày 16/8/2021.

Trên cơ sở đó, tập chung hoàn thành Đề án cơ cấu tổ chức, bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của Cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam trình Bộ Chính trị xem xét, phê duyệt, trong đó có một ban chuyên trách theo dõi công tác giám sát, phản biện xã hội, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tham mưu trình Ban Bí thư ban hành Chỉ thị tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác giám sát, phản biện xã hội; tham gia ý kiến làm sâu sắc, đậm nét thêm mối quan hệ Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ trong Chiến lược xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045; đề xuất với cơ quan có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung Luật MTTQ Việt Nam theo hướng mở rộng phạm vi và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội; nghiên cứu xây dựng, ban hành Luật Giám sát của nhân dân; Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở… Thực sự phát huy vai trò nòng cốt của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận để nhân dân làm chủ, thực hiện đúng đắn, thực chất hơn nữa phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng"; thực hiện thật tốt chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Kết luận số 19-KL/TW ngày 14/10/2021 về định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, với yêu cầu “nâng cao chất lượng công tác phản biện xã hội đối với quy trình lập pháp và giám sát việc thực hiện pháp luật. Chú trọng bản lĩnh, ý thức chính trị, không bị chi phối, tác động bởi các hành vi không lành mạnh của bất cứ tổ chức, cá nhân nào trong quá trình giám sát, phản biện xã hội”. Trong đó, chú trọng phản biện xã hội, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, pháp luật, huy động sức mạnh của nhân dân tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Theo Chủ tịch Đỗ Văn Chiến, cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã đạt được kết quả rất quan trọng, thật sự “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, không chịu sức ép của bất kỳ cá nhân nào” - thể hiện ý chí cách mạng tiến công, quyết tâm chính trị rất cao của Đảng ta; ý Đảng hòa quyện với lòng dân. Một số các cụ, các vị trong Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã rất nhiều lần nhắc lại ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là phong trào đấu tranh phòng, chống tham nhũng đã trở thành phong trào cách mạng, xu thế tất yếu, không thể đảo ngược, “lò đã nóng, củi đã cháy”, không ai có thể nói khác, làm khác được.

"MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận và nhân dân bày tỏ niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Nhà nước; bày tỏ niềm tin yêu, kính trọng đối với tấm gương mẫu mực của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; tin tưởng sâu sắc các đồng chí trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư, BCH Trung ương, tiếp tục thể hiện bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm, nêu gương để quy tụ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta một lòng, một dạ, một ý chí chiến đấu và từng bước giành chiến thắng trong cuộc đấu tranh cam go, gian khó với tệ tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.", Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nói.

Khẳng định, dưới sự lãnh đạo của Đảng, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên sẽ nỗ lực hơn nữa, khơi dậy và phát huy cao độ sức mạnh của nhân dân, dựa vào dân để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, thấm nhuần và thực hiện thật tốt lời dạy thiêng liêng của Bác Hồ muôn vàn kính yêu, "làm cho quần chúng khinh ghét tệ tham ô, quan liêu, lãng phí; biến hàng vạn, hàng triệu con mắt, lỗ tai cảnh giác của quần chúng thành những ngọn đèn pha soi sáng khắp mọi nơi, không để cho tệ tham ô, lãng phí, quan liêu còn chỗ ẩn nấp" (Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, HN 2011, tập 13, trang 419).

"Làm được như vậy, cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước ta, tuy còn khó khăn, phức tạp, cam go, thách thức, nhưng chắc chắn sẽ giành thêm được nhiều thắng lợi mới.", Chủ tịch Đỗ Văn Chiến tin tưởng.

Hương Diệp (ghi)

 

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều