Lý lịch ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam

(Mặt trận) - Ngày 30/6/2021, tại Hội nghị lần thứ 5 Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam đã được hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam, khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024. Ban Biên tập trân trọng đăng lý lịch của Tân Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam.
 Ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam
Tóm tắt lý lịch của ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam

- Họ và tên: Lê Tiến Châu, sinh ngày 05/10/1969

- Dân tộc: Kinh        

- Quê quán: xã Long Vĩnh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh

- Trình độ học vấn: Tiến sĩ Luật

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Ngày vào Đảng: 07/01/1998; Ngày chính thức: 07/01/1999

* Tóm tắt quá trình công tác:

+ Từ 05/9/1994-16/12/2002: Giảng viên Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh; Bí thư Đoàn trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh; Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh.

+ Từ 17/12/2002-01/4/2007: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh.

+ Từ 02/4/2007-31/12/2009: Giảng viên Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh.

+ Từ 01/01/2010-08/02/2010: Chuyên viên cơ quan đại diện của Bộ tư pháp tại thành phố Hồ Chí Minh.

+ Từ 09/02/2010-31/8/2010: Phó Vụ trưởng-Phó trưởng cơ quan đại diện của Bộ Tư pháp tại thành phố Hồ Chí Minh.

+ Từ 01/9/2010-31/12/2011: Bí thư chi bộ, Phó Vụ trưởng-Phó trưởng cơ quan đại diện của Bộ Tư pháp tại thành phố Hồ Chí Minh kiêm Hiệu trưởng Trường Trung cấp Luật Vị Thanh.

+ Từ 01/01/2012-30/6/2012: Bí thư chi bộ, Quyền Vụ trưởng- Trưởng cơ quan đại diện của Bộ Tư pháp tại thành phố Hồ Chí Minh kiêm Hiệu trưởng Trường Trung cấp Luật Vị Thanh.

+ Từ 01/7/2012-30/4/2013: Bí thư chi bộ, Vụ trưởng-Trưởng cơ quan đại diện của Bộ Tư pháp tại thành phố Hồ Chí Minh kiêm Hiệu trưởng Trường Trung cấp Luật Vị Thanh.

+ Từ 01/5/2013-30/8/2014: Bí thư chi bộ, Cục trưởng Cục công tác phía Nam kiêm Hiệu trưởng Trường Trung cấp Luật Vị Thanh.

+ Từ 01/9/2014-15/02/2015: Ủy viên Ban cán sự Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp kiêm Hiệu trưởng Trường Trung cấp Luật Vị Thanh.

+ Từ 16/02/2015-20/01/2016: Ủy viên Ban cán sự Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp.

+ Từ 21/01/2016-12/6/2016: Ủy viên Ban cán sự Đảng, Hiệu trưởng trường Đại học Luật Hà Nội.

+ Từ 13/6/2016-06/3/2018: Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp kiêm Hiệu trưởng trường Đại học Luật Hà Nội.

+ Từ 07/3/2018 - 03/5/2018: Phó Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang.

+ Từ 04/5/2018-24/8/2020: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang.

+ Từ 25/8/2020-10/11/2020: Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang.

+ Từ 11/11/2020 - 27/5/2021:  Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

+ Từ 28/5/2021 đến nay: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam. 

+ Ngày 30/6/2021: tại Hội nghị lần thứ 5 Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX đã hiệp thương cử ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam giữ chức Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam, khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Hương Diệp - ảnh Kỳ Anh

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều