TANDTC bổ nhiệm Phó Tổng biên tập Báo Công lý

(Mặt trận) - Chiều 27/10, TANDTC tổ chức Lễ công bố, trao quyết định bổ nhiệm Phó Tổng biên tập Báo Công lý.
Xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ và nhằm kiện toàn, bổ sung đội ngũ cán bộ lãnh đạo cho Báo Công lý, ngày 25/10/2017, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình đã ký Quyết định số 1629/QĐ-TANDTC bổ nhiệm bà Tô Thị Lan Phương, sinh năm 1976, Trưởng ban Ban Báo điện tử Báo Công lý giữ chức vụ Phó Tổng biên tập Báo Công lý TANDTC với thời hạn là 5 năm.