“Thi đua cần tránh hình thức và đi vào thực chất”

(Mặt trận) - Đó là đề nghị của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Trần Thanh Mẫn tại Hội nghị Sơ kết thực hiện Chương trình phối hợp và công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2017, do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức sáng 28/7 tại Hà Nội.

Tham dự Hội nghị còn có Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lại Xuân Môn; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực; Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam Đặng Vũ Minh; Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Võ Kim Cự; cùng đại diện lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh... 

 Toàn cảnh Hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, công tác phối hợp của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả. Việc phối hợp trao đổi, nắm bắt, tập hợp tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tiếp tục được thực hiện nền nếp. Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì cùng các cơ quan phối hợp hiệp thương phân công để triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; đẩy mạnh các hoạt động cứu trợ, hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; triển khai các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.

Đối với việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII của Đảng “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ”, các cơ quan phối hợp vận động và cam kết không để xảy ra tham nhũng, thực hiện minh bạch và thực hành triệt để tiết kiệm trong cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam, cơ quan các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, cơ quan Liên minh Hợp tác xã Việt Nam các cấp. MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội là nơi tiếp nhận ý kiến, kiến nghị, phát hiện, tố giác của nhân dân về tham nhũng, lãng phí để phản ánh đến tổ chức Đảng và các cơ quan chức năng.

Trong 6 tháng đầu năm, công tác khen thưởng của các thành viên trong Khối được thực hiện kịp thời, chặt chẽ, đúng đối tượng, đúng thành tích và đã chú trọng khen thưởng chuyên đề, đột xuất và khen thưởng đối với người trực tiếp lao động, công tác. Hồ sơ được đảm bảo đúng quy trình, thủ tục và tiêu chuẩn theo quy định; thực hiện xét khen thưởng theo thủ tục đơn giản đối với những cá nhân, tập thể lập có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác, lao động, học tập và có thành tích, công trạng rõ ràng. Các đơn vị trong Khối đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền và phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua.

Tại Hội nghị, các ý kiến đại biểu cho rằng, trong thời gian tới, các tổ chức trong Khối cần tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nội dung của Chương trình phối hợp và thống nhất hành động của MTTQ Việt Nam trong năm 2017, triển khai các phong trào thi đua theo hướng sâu rộng, thiết thực, hiệu quả và đồng bộ.

Trung tướng Nguyễn Song Phi - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam cho rằng, hiện các tổ chức chính trị - xã hội đều phát động các phong trào thi đua với ý nghĩa thiết thực, nhưng sự phối hợp chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp vẫn chưa thỏa đáng, nên cần có sự phối hợp thống nhất từ Trung ương đến cơ sở, tránh tình trạng mạnh ai người ấy làm.

Bên cạnh đó, Trung tướng Nguyễn Song Phi cũng đề nghị cần đẩy mạnh việc tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng những gương người tốt, việc tốt để kịp thời biểu dương, nhân rộng những điển hình trong các phong trào thi đua yêu nước. Việc bình xét thi đua, khen thưởng cần tập trung vào công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp.

Phó Chủ tịch thường trực Hội LHPN Việt Nam Hoàng Thị Ái Nhiên nhận định, hiện các tổ chức trong Khối có nhiều phong trào thi đua với nhiều nội dung thiết thực, tuy nhiên những điển hình chưa nhiều. Từ thực tế trên, bà Ái Nhiên đề nghị cần quan tâm đến việc phát hiện, nhân rộng những mô hình, điển hình tiêu biểu để kịp thời tôn vinh, động viên phong trào, phát huy tính chủ động, sáng tạo ở cơ sở.

Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Dũng cho rằng, để khẳng định vị thế của Khối, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cần tập trung, lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, phong trào thi đua thực sự nổi bật để triển khai làm cho thực sự hiệu quả trong đoàn viên, hội viên của tổ chức mình.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định, trong 6 tháng đầu năm 2017, các tổ chức trong Khối đã tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động. Cùng với đó, từng tổ chức đoàn thể đều có những phong trào cụ thể để hướng tới mục tiêu động viên các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên thi đua sản xuất kinh doanh, cải thiện, nâng cao chất lượng đời sống người dân.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị.

Hoan nghênh và biểu dương những kết quả đạt được, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định, những kết quả đạt được trong việc thực hiện Chương trình phối hợp công tác của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong 6 tháng đầu năm 2017 đã góp phần vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng của đất nước.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhận định, Chương trình phối hợp công tác giữa Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức trong Khối còn một số hạn chế, đó là sự phối hợp chưa đồng bộ; trao đổi thông tin chưa chặt chẽ; việc phát hiện, biểu dương các cá nhân điển hình tiên tiến chưa kịp thời và liên tục; cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng còn thiếu; nguồn kinh phí dành cho công tác thi đua, khen thưởng còn hạn hẹp ảnh hưởng đến việc động viên, khích lệ trong công tác thi đua khen thưởng.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị trong những tháng cuối năm 2017, MTTQ Việt Nam và các tổ chức trong Khối cần khắc phục những hạn chế, hoàn thành những công việc trong chương trình phối hợp còn chậm tiến độ hoặc chưa triển khai thực hiện. Cùng với đó, Mặt trận và các tổ chức trong Khối cần tập trung tuyên truyền, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành TƯ Đảng khóa XII, Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phát động thi đua trong đoàn viên, hội viên, cán bộ, công chức. Làm tốt hơn việc lựa chọn, giới thiệu các điển hình tiên tiến để tôn vinh, biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích trong các cuộc vận động, các phong trào thi đua.

Đồng thời, Mặt trận và các tổ chức thành viên cần lựa chọn những điểm nhấn, chủ động thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", giảm nghèo bền vững, "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; tiếp tục phát huy vai trò sáng tạo của đoàn viên, hội viên và nhân dân mà trọng tâm là việc tập trung phát hành "Sách vàng sáng tạo Việt Nam" năm 2017 và phát động phong trào "Đoàn kết sáng tạo, thi đua nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế”; tiếp tục triển khai nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội; mở rộng các hoạt động đối ngoại nhân dân; quan tâm củng cố tổ chức, đội ngũ cán bộ, tập huấn và nâng cao trình độ, nghiệp vụ để xây dựng đội ngũ cán bộ chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

"Những công việc trong Chương trình phối hợp còn chậm tiến độ cần phải được đẩy nhanh. Mặt trận và các tổ chức trong Khối nên rà soát để các cuộc vận động, phong trào thi đua phải được triển khai quyết liệt từ cơ sở, tránh sự trùng lắp", Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị.

Trong công tác thi đua, khen thưởng, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn gợi mở, việc thi đua cần tránh hình thức và đi vào thực chất, theo hướng tập trung cho người lao động trực tiếp để biểu dương khen thưởng xứng đáng với phong trào và quan tâm hơn nữa tới công tác tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến để tạo sự lan tỏa trong xã hội.

Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Trần Thanh Mẫn đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Hương Diệp - Ảnh Quang Vinh

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục