Thừa Thiên - Huế: Giám sát việc thực hiện Quy định 124 của Ban Bí thư tại huyện Quảng Điền

Trong 2 ngày 24 và 25/10/2019, Đoàn giám sát do ông Dương Đình Luân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế làm Trưởng đoàn, đã tiến hành giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện Quy định 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng "Về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên" tại trấn Sịa, Quảng Phước, huyện Quảng Điền.

Đây là hoạt động để đánh giá đúng tình hình kết quả việc triển khai, tổ chức thực hiện Quy định số 124 - QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư “Về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của nguời đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên” (sau đây gọi tắt là Quy định 124 của Ban Bí thư Trung ương Đảng) đối với Ban Thường trưc Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã. Làm rõ ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân; kịp thời đề ra những biện pháp, giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm và phát huy ưu điểm, góp phần thực hiện có hiệu quả các nội dung Quy định số 124 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Theo báo cáo, các cấp ủy địa phương đã quan tâm, kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Quy định 124-QĐ/TW và tổ chức quán triệt đến các cán bộ, đảng viên. Mặt trận các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch triển khai, phối hợp với các đoàn thể tổ chức tốt việc phổ biến, tuyên truyền Quy định 214 đến các tầng lớp nhân dân.

Người đứng đầu, cán bộ, đảng viên sau khi được quán triệt nội dung Quy định 124 đã có sự chuyển biến tích cực, luôn phát huy tính tiên phong, gương mẫu, giữ vững kỷ luật, kỷ cương; nhiệt tình, trách nhiệm với công việc hơn; linh hoạt, sáng tạo trong công tác; năng lực, hiệu quả làm việc chuyển biến rõ nét; tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân được tốt hơn, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Việc triển khai thực hiện Quy định số 124 đã góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng ngày càng được nâng lên; quản lý, điều hành của chính quyền thị trấn quyết liệt và hiệu lực, hiệu quả hơn; hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ngày càng thực chất.

Tín Văn - Ủy ban MTTQ tỉnh

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều