Tiếp tục hướng các phong trào về cơ sở

(Mặt trận) - Chiều 17/12, phát biểu tại Hội nghị Tổng kết hoạt động Cụm thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức Liên hiệp năm 2019, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn mong muốn, trong năm 2020, mỗi tổ chức trong Cụm thi đua sẽ vận dụng sáng tạo, có nhiều sáng kiến có tính đột phá, đề ra các nhóm nhiệm vụ tiêu biểu và đặc thù tương ứng để tạo nên nét riêng, bản sắc, phát huy thế mạnh, khả năng, tính ưu việt của từng tổ chức để triển khai thành công giao ước thi đua được ký kết.

Các đồng chí chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức Liên hiệp.

Chủ động, sáng tạo trong triển khai các phong trào thi đua

Báo cáo Tổng kết hoạt động Cụm thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp năm 2019, bà Trần Thu Thủy, Chánh Văn phòng Trung ương Hội LHPN Việt Nam cho biết, năm 2019, hoạt động của Cụm thi đua Các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp đã bám sát chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và hướng dẫn của UBTƯ MTTQ Việt Nam; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua được quan tâm; các đơn vị đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng.

Quang cảnh Hội nghị.

9/9 tổ chức thành viên tiếp tục cụ thể hoá 3 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động; 1 phong trào và 2 cuộc vận động do UBTƯ MTTQ Việt Nam Việt Nam phát động thành các phong trào thi đua, cuộc vận động của tổ chức với nhiều tên gọi cụ thể, phù hợp với đối tượng hội viên, đoàn viên, chiến sĩ của tổ chức mình, tiêu biểu như: phong trào thi đua “Doanh nghiệp Quân đội hội nhập và phát triển” của QĐND Việt Nam; Tổng LĐLĐ Việt Nam triển khai phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phong trào “Đổi mới sáng tạo hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn” và cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”; Hội LHPN Việt Nam với 3.500 chi hội phụ nữ triển khai cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” tại 46 tỉnh, thành;…

Công tác giám sát, phản biện xã hội cũng được các đơn vị thành viên tích cực thực hiện, hầu hết các đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch/chương trình giám sát, phản biện xã hội và triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát biểu.

Trong năm, các cấp Hội Cựu chiến binh đã phối hợp với cơ quan chức năng giám sát 876 cuộc, nội dung tập trung vào giám sát thực hiện Nghị quyết của Đảng khóa XII, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, giám sát đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước, giám sát cán bộ, đảng viên; Hội Nông dân Việt Nam tổ chức 597 đoàn giám sát, phối hợp tổ chức 782 đoàn liên ngành giám sát việc thực hiện pháp luật về sản xuất, buôn bán vật tư nông nghiệp, trong đó tập trung giám sát cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm, tham gia 646 đoàn giám sát do HĐND, Ủy ban MTTQ, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì; tiếp thu phản ánh, kiến nghị của hội viên, nông dân…

“Các tổ chức thành viên đã chủ động, sáng tạo trong tổ chức triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, có chủ đề, mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể phù hợp với điều kiện, đặc điểm và tình hình thực tiễn của tổ chức, đã từng bước phát triển cả bề rộng và chiều sâu; bám sát nhiệm vụ chính trị của từng tổ chức, về cơ bản đảm bảo các nội dung của giao ước thi đua đã ký kết”, bà Trần Thu Thủy khẳng định.

Tại Hội nghị, các đơn vị trong Cụm đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong tổ chức triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, có chủ đề, mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể phù hợp với điều kiện, đặc điểm và tình hình thực tiễn của tổ chức.

Trong năm 2020, các tổ chức trong Cụm tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2020; Phát động và tổ chức triển khai thực hiện đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng các ngày kỷ niệm lớn của đất nước trong năm 2020, chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tiếp tục tuyên tuyền, biểu dương thành tích của các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, các nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, biểu dương, chú trọng tuyên truyền rộng rãi thông qua các kênh truyền thông, mạng xã hội để phát hiện, cổ vũ, động viên, lan toả các điển hình tiên tiến...

Tập trung vào một số lĩnh vực nổi cộm để giám sát, phản biện

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị.

Ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật mà Cụm thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức Liên hiệp đã đạt được trong năm qua, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, trong năm 2019, với tinh thần quyết liệt, quyết tâm các tổ chức trong Cụm thi đua đã  tích cực, chủ động thực hiện sáng tạo, hiệu quả các phong trào thi đua, từ đó vận động được các cấp đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, tích cực tham gia, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước.

Thống nhất với nhiệm vụ trọng tâm của Cụm thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức Liên hiệp đề ra trong năm 2020, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị, mỗi tổ chức trong Cụm tiếp tục đổi mới về hình thức nội dung để phát động các phong trào thi đua thiết thực, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng; 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 90 năm truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng…

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trao đổi với đại biểu tại Hội nghị.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng lưu ý Cụm thi đua tiếp tục hướng các phong trào về cơ sở; quan tâm đến việc xây dựng và phát huy nhân rộng các mô hình, điển hình; đồng thời, chia sẻ những cách làm hay, sáng tạo của tổ chức trong triển khai các phong trào thi đua. Bên cạnh đó, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức Liên hiệp trong Cụm cần tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; triển khai hiệu quả các hoạt động giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

“Trong năm 2020, hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Cụm thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp cần theo hướng có trọng tâm, trọng điểm tập trung nhiều hơn vào một số lĩnh vực nổi cộm được nhân dân quan tâm như bảo đảm an toàn thực phẩm; chống và giảm ô nhiễm môi trường, nhất là ô nhiễm không khí ở các thành phố lớn và ô nhIễm nguồn nước ở các vùng nông thôn; phòng, chống cháy nổ; giảm thiểu tai nạn giao thông; nâng cao chất lượng và điều kiện làm việc cho công nhân ở các khu công nghiệp…”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn gợi mở.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn mong muốn, trong năm 2020, mỗi tổ chức trong Cụm thi đua sẽ vận dụng sáng tạo, có nhiều sáng kiến có tính đột phá, đề ra các nhóm nhiệm vụ tiêu biểu và đặc thù tương ứng để tạo nên nét riêng, bản sắc, phát huy thế mạnh, khả năng, tính ưu việt của từng tổ chức để triển khai thành công giao ước thi đua được ký kết.

Tại Hội nghị, trên tinh thần khách quan, dân chủ, đoàn kết, Cụm thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức Liên hiệp đã thực hiện việc bình xét các danh hiệu để đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của UBTƯ MTTQ Việt Nam xem xét, quyết định. Hội nghị cũng đã thống nhất suy tôn Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam làm Cụm trưởng Cụm thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức Liên hiệp năm 2020. 

Hương Diệp - Ảnh Quang Vinh

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều