Tổng kết hoạt động Cụm thi đua MTTQ các tỉnh Bắc Trung bộ năm 2019

(Mặt trận) - Sáng 18/12, tại Hà Tĩnh, đã diễn ra Hội nghị tổng kết hoạt động Cụm thi đua MTTQ các tỉnh Bắc Trung bộ năm 2019. Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh Hà Văn Hùng chủ trì Hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng cùng lãnh đạo MTTQ 6 tỉnh Cụm thi đua Bắc Trung bộ (Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế) tham dự Hội nghị.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu chào mừng hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đã thông tin khái quát tình hình kinh tế - xã hội của Hà Tĩnh những năm gần đây. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh ghi nhận và đánh giá cao vai trò của Mặt trận các cấp trong quá trình xây dựng nông thôn mới (NTM), xây dựng Đảng và củng cố chính quyền; tạo sự đồng thuận, đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Hà Tĩnh mong muốn các đơn vị tiếp tục phát huy hiệu quả công tác phối hợp để triển khai tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, chăm lo công  tác “Vì người nghèo”, động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua.

Báo cáo kết quả thi đua của Cụm, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Mai Thủy cho biết, năm 2019 là năm diễn ra Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019 - 2024, MTTQ các cấp trong cụm thi đua đã tăng cường công tác tuyên truyền trên phượng tiên thông tin đại chúng; phát huy tinh thần sáng tạo của người dân, triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong các tầng lớp nhân dân.

Đặc biệt, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng, đô thị văn minh”, các tỉnh trong Cụm đã giành được những kết quả quan trọng. Cụ thể, Hà Tĩnh phối hợp các tổ chức thành viên tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM, đô thị văn minh, trọng tâm là phong trào đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, giảm nghèo, làm giàu chính đáng.

Dự tính đến hết năm 2019, Hà Tĩnh có 358 khu dân cư NTM kiểu mẫu đạt chuẩn, 4.000 vườn mẫu đạt chuẩn; đến nay toàn tỉnh có 193 xã đạt chuẩn NTM, 6 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 2 huyện, 1 thành phố được công nhận đạt chuẩn NTM và hoàn thành xây dựng NTM.

Quảng Bình tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp với UBND tỉnh trong công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020, tổ chức 8 lớp tập huấn xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững cho 840 cán bộ Mặt trận cấp huyện và xã, 9 lớp về chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi bò theo Đề án 85 gắn với “Chuỗi giá trị chăn nuôi giảm nghèo bền vững” cho 500 hộ nghèo được hỗ trợ bò giống.

Đại biểu Mặt trận địa phương phát biểu ý kiến tại Hội nghị.

Tại Quảng Trị, nhiều địa phương, đơn vị đã có những mô hình nổi bật: vận động nhân dân thực hiện “Thắp sáng đường quê”; mô hình thành lập các tổ nhóm thu gom rác thải; mô hình hiến đất làm đường ở thôn; mô hình vận động nhân dân di dời mồ mả ở khu dân cư và trong đất sản xuất đến nơi quy hoạch; vận động nhân dân đóng góp xây dựng các thiết chế văn hoá; chỉnh trang nhà cửa theo quy hoạch: sân, vườn, ngõ sạch đẹp, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn, với nhiều mô hình nổi bật.

Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh Thừa Thiên - Huế đã phối hợp tốt việc hiệp thương phân công các tổ chức thành viên, chủ động phối hợp với chính quyền cùng cấp thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo; mở các lớp tập huấn hướng dẫn cho cán bộ Mặt trận cơ sở và Trưởng Ban Công tác Mặt trận khu dân cư; triển khai có hiệu quả Cuộc vận động Toàn dân xây dựng Thừa Thiên - Huế “Sáng - Xanh - Sạch, không rác thải", phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”. Đến nay hầu hết các xã, phường, thị trấn đều có mô hình. Triển khai lấy ý kiến hài lòng của 7 xã để công nhận xã đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn toàn tỉnh lên 44/104 xã được công nhận xã đạt chuẩn NTM.

Ủy ban MTTQ các cấp ở Nghệ An tiếp tục đẩy mạnh việc tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Kết quả vận động nhân dân hiến trên 6.858 m2 đất, 6.376 ngày công, ủng hộ 6.188 tỷ đồng để thực hiện chương trình NTM, qua đó góp phần công nhận thêm 42 xã đạt chuẩn NTM, lũy kế đến nay toàn tỉnh có 4 đơn vị cấp huyện, 260 xã, 674 khu dân cư về đích NTM.

MTTQ tỉnh Thanh Hoá phối hợp với MTTQ các huyện giúp đỡ 55 xã, 87 khu dân cư làm điểm chỉ đạo xây dựng NTM cho cán bộ Mặt trận các cấp. Đến nay có 5 huyện được Chính phủ công nhận là huyện đạt chuẩn NTM, 332 xã, 799 thôn, bản được công nhận đạt chuẩn NTM.

Quỹ “Vì người nghèo”, chương trình an sinh xã hội được MTTQ các tỉnh quan tâm, thực hiện có hiệu quả. Ủy ban MTTQ các tỉnh đã chủ động phối hợp thưc hiện tốt công tác phối hợp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền với hàng nghìn cuộc tiếp xúc cử tri; tổng hợp hàng chục nghìn ý kiến, kiến nghị của cư tri và người dân tới kỳ họp Quốc hội và HĐND các cấp. Công tác đối ngoại nhân dân được mở rộng và đổi mới. Các tỉnh trong Cụm thi đua chú trọng và xây dựng mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp với các địa phương của nước bạn Lào, Cu Ba…

Tại Hội nghị, đại biểu các tỉnh cơ bản đồng tình với Báo cáo tổng kết năm 2019, đồng thời chia sẻ nhiều ý kiến để phát huy hiệu quả phối hợp của cụm trong thời gian tới. Nhiều đại biểu cho rằng, Ban chỉ đạo thi đua Cụm cần thay đổi quy định về thời gian, hình thức báo cáo kết quả hoạt động hàng tháng, hàng năm cho phù hợp với đặc thù của ngành, địa phương. Một số bất cập về quy định phụ cấp cho cán bộ Mặt trận, hình thức thi đua khen thưởng cũng được đại biểu đề xuất thay đổi.

Ngoài ra, các địa phương cũng phổ biến mô hình mới, cách làm hay trong xây dựng NTM, đô thị văn minh, nếp sống văn hóa; chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tôn giáo, đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Hội nghị cũng đã báo cáo tổng hợp kết quả chấm điểm thi đua của các tỉnh, đồng thời, đề ra chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2020 của Cụm. Các thành viên của Cụm thống nhất, năm 2020, tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động để hướng tới Đại hội Đảng các cấp và các ngày hội lớn của dân tộc. Đồng thời, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa các thành viên để nâng cao hiểu quả công tác Mặt trận tại mỗi địa phương.

MTTQ tỉnh Nghệ An nhận nhiệm vụ Cụm trưởng trong năm 2020.

Kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực nhấn mạnh: Trong năm 2019, MTTQ Cụm thi đua Bắc Trung bộ đã bám sát chương trình, kế hoạch hoạt động. Cán bộ Mặt trận nhận thức đầy đủ được vai trò, trách nhiệm của mình, khẳng định được vị thế của Mặt trận trong hệ thống chính trị.

Năm qua, MTTQ các tỉnh trong Cụm đã tổ chức thành công Đại hội Mặt trận các cấp; chương trình xây dựng NTM, các cuộc vận động, phong trào thi đua đều đạt kết quả tích cực.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy tốt hiệu quả phối hợp trong công tác Mặt trận; động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp trong năm tới.

Hạnh Nguyên

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều