Xây dựng hình ảnh cán bộ Mặt trận gần dân, trọng dân, lắng nghe nhân dân

(Mặt trận) - Ngày 16/7, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh dự và chỉ đạo đại hội.

Đoàn kết - Dân chủ - Đồng thuận - Phát triển

Báo cáo kết quả hoạt động của nhiệm kỳ 2014-2019, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng Dương Sà Kha cho biết, Ủy ban Mặt trận các cấp trong tỉnh đã có nhiều nỗ lực, tích cực phát huy sức mạnh đại đoàn kết của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trong tỉnh, tuyên truyền, vận động nhân dân đồng lòng quyết tâm cùng với Đảng, chính quyền và Mặt trận các cấp trong tỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra.

Với phương châm “vì lợi ích nhân dân, vì lợi ích quốc gia, dân tộc”, Mặt trận các cấp luôn đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Ở đâu có xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp, ở đâu nhân dân bức xúc, ở đâu nhân dân cần giúp đỡ, ở đó có cán bộ Mặt trận; nhờ đó đã giúp cho chính quyền địa phương giải quyết, xử lý nhiều vụ việc phức tạp, nhiều vấn đề bức xúc trong xã hội. Vai trò, vị trí của Mặt trận các cấp trong tỉnh từng bước được nâng cao.

Trong triển khai, thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua, Ủy ban MTTQ các cấp tỉnh Sóc Trăng luôn chú trọng công tác hiệp thương, phối hợp thống nhất hành động với các tổ chức thành viên, các ngành chức năng và chính quyền các cấp trong tỉnh. Rõ nét nhất là trong thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2014-2018, Mặt trận các cấp trong tỉnh đã đi đầu trong vận động nhân dân tham gia cả sức lực và đóng góp vật chất. Cụ thể, nhân dân đã tự nguyện hiến 69 ha đất để làm đường, công trình công cộng; đóng góp 233.587 ngày công lao động, nhiều vật liệu kiến trúc và hiện vật..., với tổng trị giá trên 218 tỷ đồng. Công tác vận động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa cũng được thực hiện hiệu quả, cụ thể nhiệm kỳ qua đã vận động được trên 7,5 tỷ đồng; Quỹ Cứu trợ thiên tai, hạn mặn được trên 14 tỷ đồng; đặc biệt Quỹ Vì người nghèo vận động được trên 93 tỷ đồng, qua đó đã chi hỗ trợ cho người nghèo, gia đình chính sách với nhiều hình thức, như xây dựng 2.233 căn nhà Đại đoàn kết, 101 nhà tình nghĩa...

Với những kết quả đáng khích lệ của cả hệ thống Mặt trận trong tỉnh, hàng năm Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng đều được UBTƯ MTTQ Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc (trong đó có 2 Cờ thi đua xuất sắc toàn diện vào năm 2014 và năm 2017, và được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc), đặc biệt giai đoạn 2014-2018 được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì…

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đồng thuận - Phát triển”, các đại biểu tham dự Đại hội quyết tâm đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động trên cơ sở bám sát các quy định về quyền và trách nhiệm của MTTQ Việt Nam; đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp để xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Vận động nhân dân đoàn kết, sáng tạo, thi đua lao động, sản xuất, giúp nhau giảm nghèo bền vững; chung sức chung lòng xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh... để nhiệm kỳ 2019-2024 là nhiệm kỳ có nhiều dấu ấn hơn nữa của những người làm công tác Mặt trận trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Đa dạng hình thức, nội dung tuyên truyền

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua của Mặt trận các cấp tỉnh Sóc Trăng, đồng thời biểu dương tinh thần trách nhiệm của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng khi thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong triển khai 5 chương trình hành động nhằm đưa ra những giải pháp hiệu quả trong nhiệm kỳ mới.

Đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ của MTTQ tỉnh Sóc Trăng trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh đề nghị MTTQ tỉnh Sóc Trăng trong cần cụ thể hóa các chỉ tiêu nhằm triển khai thực hiện Chương trình hành động do Đại hội IX đề ra.

Nhấn mạnh đến vai trò của Mặt trận các cấp trong tuyên truyền, vận động nhân dân, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh lưu ý Mặt trận các cấp cần tích cực nghiên cứu đổi mới, đa dạng hình thức, nội dung tuyên truyền sao cho phù hợp với từng đối tượng, từ đó làm cho nhân dân nhận thức đúng về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; không tin, không nghe kẻ xấu xúi giục.

Bên cạnh đó cần áp dụng công nghệ thông tin vào việc lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, từ đó cùng cấp ủy, chính quyền giải quyết thấu đáo những nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

“Cần nâng cao hiệu quả Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, vì đây chính là hình thức tập hợp hiệu quả nhất hiện nay của Mặt trận”, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh cũng yêu cầu việc triển khai các phong trào, cuộc vận động phải đảm bảo sự thống nhất giữa các tổ chức thành viên về nội dung, trách nhiệm, từ đó đánh giá cụ thể, rõ ràng hiệu quả từng phần việc của mỗi tổ chức, tránh chồng chéo. Tiếp tục nâng cao chất lượng các cuộc vận động, đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo”, động viên nhân dân tích cực phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, thực hành tiết kiệm, làm giàu chính đáng; thực hiện tốt công tác vận động xây dựng Quỹ Vì người nghèo, xây dựng, nhân rộng các mô hình chia sẻ, hỗ trợ nhau làm ăn, sản xuất ở cộng đồng dân cư, nhất là huyện, xã, ấp khó khăn, phấn đấu góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm của tỉnh.

Bên cạnh đó, cần triển khai hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội theo đúng tinh thần Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị, Nghị quyết liên tịch 403, đặc biệt cần đẩy mạnh giám sát việc rèn luyện, tu dưỡng của cán bộ, đảng viên theo Quyết định 124 của Trung ương Đảng khóa XII; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, góp phần xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của Mặt trận trong công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp và bầu cử Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026…

Sóc Trăng là tỉnh có đông đồng bào dân tộc Khmer, sống đan xen với dân tộc Kinh, Hoa, chính vì vậy Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh đề nghị Mặt trận các cấp cần đẩy mạnh việc phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc, duy trì thực hiện tốt phong trào “Người có uy tín làm nhiều việc tốt”. Tăng cường tổ chức các cuộc tiếp xúc, thăm hỏi, động viên các chức sắc tôn giáo, các tổ chức tôn giáo nhân các ngày lễ trọng đại, hội nghị,... của đồng bào các tôn giáo.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh cũng mong muốn Sóc Trăng “Không ngừng nâng cao trình độ mọi mặt cho cán bộ Mặt trận, đáp ứng yêu cầu công tác ngày càng cao, nhất là công tác giám sát, phản biện xã hội. Mỗi cán bộ Mặt trận phải không ngừng phấn đấu, rèn luyện, nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 05 của BCT về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, xây dựng hình ảnh người cán bộ Mặt trận gần dân, trọng dân, lắng nghe nhân dân.

Sau 2 ngày làm việc (15 - 16/7), Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Sóc Trăng lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã lựa chọn, hiệp thương cử 90 vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khoá IX. Ông Dương Sà Kha tái đắc cử chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Hương Diệp - Quốc Trung

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều