Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam luôn bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân

(Mặt trận) - Việt Nam là quốc gia đa tôn giáo, đa dân tộc, có nhiều loại hình tín ngưỡng, tôn giáo và yếu tố tôn giáo, dân tộc đan xen. Trong lịch sử, các chức sắc, tín đồ các tôn giáo đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, toàn vẹn lãnh thổ, thống nhất giang sơn, tự do, hạnh phúc cho đồng bào cả nước.

 Sáng 6/4, tại thành phố Cần Thơ, Ủy ban Dân tộc phối hợp với UBTƯ MTTQ Việt Nam, UBND thành phố Cần Thơ và các tỉnh, thành phố khu vực Nam bộ tổ chức họp mặt các đại biểu tiêu biểu nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer năm 2019.

Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn khẳng định: Đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết dân tộc, tôn giáo là nguồn lực nội sinh có ý nghĩa rất quan trọng để tìm “mẫu số chung” của khối đại đoàn kết dân tộc, nhất là trong thời kỳ hội nhập toàn diện với khu vực và cộng đồng quốc tế. Để phát huy được những “điểm tương đồng”, đòi hỏi cả hệ thống chính trị các cấp phải kết hợp một cách biện chứng giữa lợi ích chung của sự phát triển đất nước, với lợi ích cụ thể của đồng bào có đạo trên cả hai mặt đời sống vật chất và đời sống tinh thần, trong đó có nhu cầu về đời sống tâm linh tôn giáo. Đây chính là động lực thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào các tôn giáo, nhằm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng phù hợp với phương châm, đường hướng hành đạo gắn bó với dân tộc, tuân thủ pháp luật của các tôn giáo. Phát huy những điểm tương đồng, hướng về mục tiêu chung của công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế không thể không huy động sức mạnh tiềm năng của đồng bào các tôn giáo, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giúp đồng bào các tôn giáo đấu tranh chống các thế lực lợi dụng tôn giáo gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo.

Đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của các tầng lớp nhân dân, thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, sự tập hợp, đoàn kết của Mặt trận và các tổ chức đoàn thể, Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết về công tác đối với tôn giáo như: Nghị quyết số 24/ NQ - TW ngày 16/10/1990; Nghị quyết số 25 - NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo số 21/2004/PL - UBTVQH/11, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá XI; tiếp đó Nhà nước đã ban hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Chính phủ đã ban hành Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 để hướng dẫn thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo… đã tạo hành lang pháp lý ổn định, nhất quán nhằm bảo đảm thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân sinh sống trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đây là điều kiện cần thiết để nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, đảm bảo quyền, nghĩa vụ công dân, tương thích với luật pháp quốc tế trong thời kỳ hội nhập quốc tế theo phương châm “Việt Nam muốn làm bạn, làm đối tác tin cậy với cộng đồng các quốc gia trên thế giới”. Do đó, có thể khẳng định, để đoàn kết các dân tộc, các tôn giáo, các tầng lớp nhân dân, Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần quan tâm đoàn kết gần 25 triệu chức sắc, tín đồ tôn giáo, quan tâm đến quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân.

Để thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân, hoàn thiện, thể chế hóa sự quản lý của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, quá trình xây dựng dự thảo Luật, Nghị định… Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận đều tổ chức lấy ý kiến, mời các chức sắc, tín đồ các tôn giáo tham gia, tôn trọng những góp ý của các chức sắc và sau khi ban hành đã được đông đảo chức sắc, tín đồ các tôn giáo phấn khởi đón nhận. Đồng thời, cộng đồng quốc tế đã ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong việc hoàn thiện pháp luật, phù hợp với công ước quốc tế mà Việt Nam tham gia ký kết, rút ngắn thời gian công nhận tổ chức tôn giáo từ 23 năm xuống còn 5 năm, lần đầu tiên đã xác nhận pháp nhân phi thương mại của tổ chức tôn giáo… Do đó, các tổ chức tôn giáo có điều kiện mở rộng tổ chức và hoạt động của mình trên phạm vi cả trong và ngoài nước. Chứng minh cho nhận định này bằng những số liệu cụ thể: trước khi có Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo, cả nước có 6 tôn giáo; 13 tổ chức tôn giáo; với 20.929 cơ sở thờ tự tôn giáo, 34.181 chức sắc, 78.913 chức việc, 17,4 triệu tín đồ. Từ sau khi có Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo từ năm 2004 đến 2018, cả nước có 15 tôn giáo, với 41 tổ chức, với 29,977 cơ sở thờ tự; 133.662 chức việc, 24,7 triệu tín đồ theo tín ngưỡng, tôn giáo. So sánh các số liệu nêu trên ở thời điểm sau khi có Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo và khi thực hiện Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016, cho thấy: Số lượng tôn giáo, các tổ chức tôn giáo và số lượng chức sắc, tín đồ tăng lên nhanh chóng. Điều đó khẳng định quyền tự do tôn giáo của người dân luôn được đảm bảo trên thực tế. Các địa phương có đông chức sắc và tín đồ sinh sống đã được tạo điều kiện cấp hàng trăm ha đất để các tổ chức tôn giáo xây dựng cơ sở thờ tự, cụ thể như: Thành phố Hồ Chí Minh giao 7.500m2 cho Tổng liên hội Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam), xây dựng Viện Thánh kinh thần học. Tỉnh Đắk Lắc đã giao hơn 11.000m2 đất cho Tòa Giám mục Buôn Ma Thuột. Tỉnh Quảng Trị giao thêm 15 ha đất cho Giáo xứ La Vang… Chính quyền các cấp ở các địa phương đã giải quyết nhu cầu sinh hoạt tôn giáo của chức sắc, tín đồ theo cơ chế dịch vụ công trực tuyến một cửa, công khai, minh bạch, nhanh gọn các thủ tục liên quan đến quyền, nghĩa vụ công dân về tín ngưỡng, tôn giáo. Các ngày lễ lớn của của các tôn giáo như: Lễ Giáng sinh của Công giáo, Tin Lành; Lễ Phật đản của Phật giáo và một số hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo lớn diễn ra, như: lễ hội Chùa Hương, lễ hội Bà Chúa Sứ, lễ hội Chôl Chnăm Thmây, Đôl ta của đồng bào Khmer đã được các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể các cấp tạo điều kiện giúp đỡ, hướng dẫn để các tín đồ, chức sắc tôn giáo tổ chức đảm bảo nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân; đảm bảo vệ sinh, môi trường, an ninh, trật tự… đã thu hút hàng triệu đồng bào và tín đồ tôn giáo trong và ngoài nước tham gia, nhất là các lễ hội tôn giáo có quy mô lớn, như: Đại lễ Phật đản Liên Hợp quốc Vesak 2014 tại Ninh Bình, với hơn 1.000 đại biểu quốc tế, từ 91 quốc gia và vùng lãnh thổ đến tham dự. Lễ kỷ niệm 500 năm đạo Tin Lành đến Việt Nam… là những minh chứng sinh động về sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với quyền tự do, tín ngưỡng của công dân có tín ngưỡng tôn giáo, cũng như không tín ngưỡng tôn giáo.

Tuy nhiên, hiện nay, các thế lực thù địch ở trong và ngoài nước, trong đó không ít kẻ thù “khoác áo chức sắc” của các tổ chức tôn giáo tập hợp tín đồ tìm mọi cách chống phá khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tuyên truyền những luận điệu sai trái, vu cáo Nhà nước vi phạm dân chủ, nhân quyền nhằm chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chia rẽ Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc với đồng bào có đạo. Mỗi khi Nhà nước bổ sung hoặc thay thế những văn bản pháp luật mới để điều chỉnh hoạt động tôn giáo như: Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, Luật An ninh mạng… các thế lực thù địch, trong đó có không ít các chức sắc của các tổ chức tôn giáo lại xưng danh “ngọn cờ đấu tranh dân chủ” hiệu triệu một bộ phận nhân dân “nhẹ dạ, cả tin”, lợi dụng lòng yêu nước của nhân dân để kích động, phá hoại những thành quả mà chính mình đã góp phần xây dựng.

Để thực hiện nhất quán chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy vai trò của hơn 90 triệu dân tham gia thực hiện phát triển kinh tế - xã hội… Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã triển khai nhiều chương trình, mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng tại các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào các dân tộc, tôn giáo nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc nói chung, đồng bào có đạo nói riêng theo hướng “ích đời, lợi đạo”. Để đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân, hệ thống chính trị các cấp từ Trung ương đến địa phương cần thực hiện tốt công tác vận động chức sắc, tín đồ trong các tổ chức tôn giáo theo các quan điểm, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Các biện pháp cụ thể:

Một là, thực hiện các chính sách, pháp luật về quản lý nhà nước đối với công tác tôn giáo cần phải quan tâm hợp lý nhu cầu tín ngưỡng của quần chúng, quan tâm, chăm lo đến đời sống tôn giáo của nhân dân, vừa phải kịp thời đấu tranh chống lợi dụng tôn giáo của các thế lực thù địch. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng để ứng xử phù hợp, cụ thể đối với từng tôn giáo; tạo điều kiện cho các tôn giáo hợp pháp, chăm lo đời sống sinh hoạt của tín đồ, mặt khác đưa sinh hoạt tôn giáo vào khuôn khổ quản lý nhà nước, góp phần loại bỏ các tổ chức bất hợp pháp lợi dụng tôn giáo, từ đó làm lành mạnh hóa sinh hoạt của các tổ chức tôn giáo. Giải quyết đúng đắn và đảm bảo nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo chính đáng của quần chúng làm cho đồng bào có đạo yên tâm, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tin vào chế độ và sự nghiệp đổi mới đất nước, hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực xấu, từ đó nêu cao cảnh giác để họ "tự giác đấu tranh chống lại chúng, bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng chính đáng của mình, bảo vệ an ninh Tổ quốc".

Hai là, quán triệt nhất quán quan điểm của Đảng về công tác tôn giáo là công tác vận động quần chúng. Chức sắc, tín đồ tôn giáo là một đối tượng quần chúng đặc thù, mối quan hệ giữa công dân với tín đồ luôn quyện chặt vào nhau, bổ sung cho nhau, không thể tách rời và luôn hướng tới phương châm "tốt đời, đẹp đạo". Do đó, phải tuyên truyền, vận động cho chức sắc, tín đồ hiểu được quyền lợi và nghĩa vụ công dân, trong đó coi trọng nghĩa vụ với quê hương, đất nước và bổn phận với đạo, với giáo hội của mình, tạo điều kiện để đồng bào có đạo tích cực tham gia xây dựng cuộc sống "tốt đời, đẹp đạo", góp phần cùng toàn dân thực hiện thắng lợi mục tiêu: "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

Ba là, tăng cường công tác phối hợp, thống nhất hành động của cả hệ thống chính trị do Đảng lãnh đạo, trên cơ sở thống nhất để giải quyết thấu đáo các mối quan hệ liên quan đến chính sách đối nội, đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Phát huy vai trò của Mặt trận và các tổ chức đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động chức sắc, tín đồ các tôn giáo theo từng giới, từng lứa tuổi tham gia các đoàn thể chính trị - xã hội, các đoàn thể xã hội và các hội quần chúng phù hợp với phương hướng hành đạo của từng tổ chức tôn giáo.

Nguyễn Văn Long

Chánh Văn phòng Ban Tôn giáo Chính phủ

Chú thích:

1.         Theo Báo cáo thống kê của Ban Tôn giáo Chính phủ năm 2018.

Tài liệu tham khảo

1.         Bước đầu tìm hiểu mối quan hệ giữa Nhà nước và Giáo hội, Nxb. Tôn giáo, H. 2003.

2.         Luận cứ phê phán các quan điểm sai trái thù địch, Nxb. Chính trị quốc gia, H. 2014.

3.         Luật pháp và tôn giáo, tiếp cận so sánh Quốc gia và Quốc tế, Nxb. Đại học Quốc gia, H. 2014.

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều