Tăng cường vai trò giám sát của người dân đối với hoạt động môi trường

(Mặt trận) - Ngày 28/9, Hội đồng tư vấn Khoa học - Giáo dục và Môi trường Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị lấy ý kiến các nhà khoa học, chuyên gia góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung các nghị định quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường.

 Quang cảnh buổi họp Hội đồng tư vấn góp ý về môi trường.

Tại Hội nghị, các chuyên gia, nhà khoa học đã đề xuất dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung các ng