Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động ở khu dân cư

(Mặt trận) - Ngày 14/6, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học thuộc UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư (KDC) giai đoạn hiện nay”. Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng dự và chủ trì hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị

Thạc sỹ Nguyễn Thanh Minh, Chánh Văn phòng Trung tâm bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học, Chủ nhiệm đề tài cho biết, Ban Công tác Mặt trận ở KDC là “cánh tay nối dài” của Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã. Đây là cấp gần dân nhất, nơi trực tiếp triển khai thực hiện mọi đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, chương trình phối hợp thống nhất hành động của MTTQ Việt Nam; nơi thực hiện dân chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Nội dung hoạt động của Ban Công tác Mặt trận rất phong phú nhưng chưa có công trình khoa học cấp bộ nào nghiên cứu một cách tổng thể, làm cơ sở cho việc đánh giá và đề ra giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Công tác Mặt trận ở KDC. Xuất phát từ những phân tích nêu trên, việc thực hiện nghiên cứu đề tài “Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Ban Công tác Mặt trận ở KDC giai đoạn hiện nay” có tính lý luận và thực tiễn sâu sắc; góp phần thiết thực vào đổi mới hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi trong tình hình mới.

Đề tài nghiên cứu gồm 3 chương: Những vấn đề lý luận và thực tiễn về chất lượng hoạt động của Ban Công tác Mặt trận ở KDC hiện nay; thực trạng về tổ chức, cán bộ và chất lượng hoạt động của Ban Công tác Mặt trận ở KDC; phương hướng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Công tác Mặt trận ở KDC đến năm 2030.

Tại hội nghị nghiệm thu, Hội đồng nghiệm thu cho rằng, đây là công trình nghiên cứu khá công phu và chi tiết, thể hiện tinh thần làm việc nghiêm túc của Chủ nhiệm đề tài và các thành viên. Đề tài đã xác định rõ mục đích nghiên cứu, đề xuất phương hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đến năm 2030 trên cơ sở làm rõ hoạt động của Ban Công tác Mặt trận ở KDC hiện nay. Cách tiếp cận và kết cấu của đề tài đã đáp ứng được yêu cầu. Đề tài đã đạt được kết quả nghiên cứu khả quan, công phu, nhiều số liệu cụ thể, được ghi nhận trên cả 2 phương diện lý luận và thực tiễn, có tác dụng rõ rệt cho các Ban Công tác Mặt trận ở KDC.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng phát biểu tại hội nghị.

Ghi nhận những ý kiến đóng góp tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng đề nghị, nhóm nghiên cứu tiếp tục hoàn thiện các nội dung đã góp ý, đồng thời rà soát, xem xét lại những tồn tại, hạn chế để chỉnh sửa, bổ sung tài liệu nghiên cứu và hoàn thiện đề tài.

Việc nghiên cứu đề tài đã giúp cho Ban Công tác Mặt trận ở KDC nâng cao chất lượng hoạt động trong thời gian tới. Đây là một vấn đề cấp thiết đặt ra mà Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII cũng đã đề ra cho Mặt trận đó là cần đổi mới tổ chức bộ máy, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Mặt trận và các tổ chức thành viên. Trong đó, có yêu cầu hướng về cơ sở, địa bàn dân cư. Vì vậy, việc nghiên cứu đề tài này là cấp thiết.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đề nghị, Ban chủ nhiệm đề tài tiếp thu đầy đủ các ý kiến của các nhà khoa học tại hội nghị. Về tính cấp thiết của đề tài, cần bổ sung thêm chủ trương của Đảng về đổi mới nội dung, phương thức tổ chức bộ máy cán bộ Mặt trận. Đó là hướng về cơ sở, hướng về địa bàn dân cư. Ngoài ra, cần bổ sung thêm đặc điểm của KDC. Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đang rất quan tâm đến các khu dân cư có chung cư lớn. Vì hiện nay, các chung cư lớn chưa có Ban Công tác Mặt trận quản lý, sinh hoạt. Ngoài ra, Ban chủ nhiệm đề tài cũng cần làm rõ hơn khái niệm, chất lượng hoạt động của Ban Công tác Mặt trận ở KDC...

Các đại biểu chụp ảnh tại hội nghị nghiệm thu.

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều