Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra giám sát của Đảng

Sáng 27/12, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra giám sát của Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu tại các tỉnh, thành ủy. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Thứ tư, 27/12/2023 09:18 (GMT+7)
Đồng chí Trần Văn Rón, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT TW trình bày báo cáo tổng kết tại Hội nghị.

Báo cáo tổng kết do đồng chí Trần Văn Rón, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT TW trình bày cho biết, năm 2023, UBKT Trung ương đã tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp tục ban hành các quy định về công tác kiểm tra, giám sát: Quy định số 110-QĐ/TW, ngày 06/7/2023 về luân chuyển cán bộ trong ngành Kiểm tra Đảng; Quy định số 117-QĐ/TW, ngày 18/8/2023 về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan; Quy định số 131-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán.

UBKT Trung ương đã tham mưu, trình Bộ Chính trị quy trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; quy trình xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; quy trình giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng trực thuộc Trung ương và đảng viên là cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý.

Cấp ủy các cấp đã kiểm tra 57.486 tổ chức đảng và 323.979 đảng viên (có 73.329 cấp ủy viên các cấp, chiếm 22,6%).

Cấp ủy các địa phương, đơn vị kiểm tra 57.456 tổ chức và 323.979 đảng viên (giảm 01% tổ chức đảng, 0,13% đảng viên so với năm 2022). Qua kiểm tra, kết luận có 55.717 tổ chức đảng, 317.183 đảng viên thực hiện tốt các nội dung kiểm tra; 1.769 tổ chức đảng và 6.796 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm; đã thi hành kỷ luật 11 tổ chức đảng và 312 đảng viên…

Các đại biểu dự Hội nghị

Cấp ủy các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 355 tổ chức đảng và 2.388 đảng viên, có 729 cấp ủy viên (chiếm 30,53%). Qua kiểm tra kết luận 213 tổ chức đảng có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 87, đã thi hành kỷ luật 58 tổ chức đảng; có 1.814 đảng viên vi phạm, phải thi thành kỷ luật 1.287, đã thi hành kỷ luật 1.169 đảng viên.

Cấp ủy các cấp giám sát 42.979 tổ chức đảng và 147.197 đảng viên, có 48.388 đảng viên là cấp ủy viên các cấp (chiếm 32,87%). Qua giám sát, cấp uỷ các cấp đã kết luận 1.104 tổ chức đảng và 1.777 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm, chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 10 tổ chức và 32 đảng viên.

UBKT các cấp giám sát 31.119 tổ chức đảng và 41.737 đảng viên, trong đó có 29.223 đảng viên là cấp ủy viên các cấp (chiếm 70,02%).

Cấp ủy các cấp đã giải quyết tố cáo với 08 tổ chức đảng 225 đảng viên, qua giải quyết đã xác định 04 tổ chức đảng và 46 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm, phải thi hành kỷ luật 04 tổ chức đảng và 37 đảng viên.

UBKT các cấp nhận được 25.401 đơn thư tố cáo, phản ánh tổ chức đảng, đảng viên; đã giải quyết 46 đơn tố cáo tổ chức đảng, 1.297 đơn tố cáo đảng viên. UBKT các cấp đã giải quyết tố cáo 36 tổ chức đảng, 1.034 đảng viên. Qua giải quyết, kết luận có 02 tổ chức đảng và 170 đảng viên phải thi hành kỷ luật, đã thi hành kỷ luật 143 đảng viên.

Cấp ủy các cấp giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của 91 đảng viên, cho rút đơn không xem xét giải quyết 06 trường hợp, giải quyết xong 85 trường hợp (nhiều hơn so với năm 2022 là 41 trường hợp, tương ứng là 93,18%).

Hình ảnh tại điểm cầu Trung ương

UBKT các cấp giải quyết khiếu nại của 84 đảng viên, cho rút đơn, không xem xét giải quyết 12 trường hợp, đã giải quyết xong khiếu nại của 72 đảng viên (tăng 7,46% so với năm 2022).

UBKT các cấp kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản, thu nhập đối với 7.393 đảng viên; qua kiểm tra, giám sát kết luận 239 đảng viên (chiếm 3,23% số đảng viên được kiểm tra) có vi phạm, khuyết điểm. Một số số vi phạm, khuyết điểm được chỉ ra như giải trình về nguồn gốc tài sản, thu nhập chưa đầy đủ, rõ ràng, kê khai tài sản không đầy đủ thông tin, không thống nhất, không đúng theo mẫu, không đúng hình thức quy định,... để các tổ chức đảng, đảng viên khắc phục, rút kinh nghiệm.

Cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 423 tổ chức đảng (tăng 2,92% so với năm 2022); thi hành kỷ luật 18.130 đảng viên (tăng 10,64% so với năm 2022), có 3.073 cấp uỷ viên (chiếm 16,94%).

UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 183 tổ chức đảng và 6.302 đảng viên, có 1.975 cấp uỷ viên (chiếm 31,34%), trong đó: UBKT các địa phương, đơn vị thi hành kỷ luật 154 tổ chức đảng và 6.237 đảng viên; UBKT Trung ương thi hành kỷ luật 29 tổ chức đảng và 65 đảng viên.../.

 
Theo Hiền Hòa - Phạm Cường/Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều