Ngăn chặn “sóng ngầm” tà đạo

Ngăn chặn “sóng ngầm” tà đạo

Nếu như trước đây, các tà đạo thường có triết lý đơn giản, chủ yếu hướng đến các đối tượng nhẹ dạ, cả tin, dân trí thấp hoặc người dân sống tại nông thôn, vùng...

Dai doan ket
Thi hành kỷ luật hai cán bộ

Thi hành kỷ luật hai cán bộ

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký các Quyết định số 1034, 1035/QĐ-TTg ngày 8/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật...