Thể hiện tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc qua các điệu múa tập thể. (Ảnh: Khánh HòaTTXVN)
 Điệu múa truyền thống của đồng bào dân tộc Nùng. (Ảnh: Khánh HòaTTXVN)
 Điệu múa truyền thống của đồng bào dân tộc Nùng. (Ảnh: Khánh HòaTTXVN)
 Múa tập thể, thể hiện tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc. (Ảnh: Khánh HòaTTXVN)
 Biểu diễn điệu múa khèn của đồng bào dân tộc Mông. (Ảnh: Khánh HòaTTXVN)
 Màn múa khèn bên chảo thắng cố của đồng bào dân tộc Mông. (Ảnh: Khánh HòaTTXVN)
Múa ngựa giấy của đồng bào dân tộc Nùng (Nùng Dín) Lào Cai. (Ảnh: Khánh HòaTTXVN)
 Múa ngựa giấy của đồng bào dân tộc Nùng (Nùng Dín) ở Lào Cai. (Ảnh: Khánh HòaTTXVN)
 Các cô gái Mông xinh đẹp trong trang phục truyền thống. (Ảnh: Khánh HòaTTXVN)
 Ném còn giao duyên của đồng bào dân tộc Mông. (Ảnh: Khánh HòaTTXVN)
 Múa tập thể, thể hiện tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc. (Ảnh: Khánh HòaTTXVN)
 Điệu múa truyền thống của đồng bào dân tộc Nùng. (Ảnh: Khánh HòaTTXVN)
 Điệu múa truyền thống của đồng bào dân tộc Mông. (Ảnh: Khánh HòaTTXVN)

Nguồn dẫn lại: https://www.vietnamplus.vn/photo-ngay-hoi-non-song-thong-nhat-cua-dong-bao-cac-dan-toc/860037.vnp