Triển khai thực hiện nội dung thông tin và truyền thông Chương trình MTQG năm 2023

(Mặt trận) - Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về đổi mới và nâng cao năng lực công tác thông tin tuyên truyền và thông tin đối ngoại góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, ngày 24/8/2023, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch số 5721/KH-UBND về thực hiện một số nội dung về thông tin và truyền thông của Dự án 10 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2023 (Chương trình).
Lớp tập huấn về Thông tin và Truyền thông năm 2023 (Ảnh minh họa)

Theo đó, Kế hoạch được thực hiện với 3 nội dung: Sản xuất nội dung phục vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại thuộc Nhiệm vụ thông tin đối ngoại vùng đồng bào DTTS và miền núi; thiết lập các điểm hỗ trợ đồng bào DTTS ứng dụng công nghệ thông tin; tổ chức thực hiện hoạt động kiểm tra giám sát và đánh giá kết quả thực hiện Chương trinh.

Đối tượng áp dụng là người dân vùng đồng bào DTTS và miền núi; các cơ quan, đơn vị, địa phương được giao nhiệm vụ liên quan đến công tác dân tộc; cán bộ làm công tác quản lý, cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại cấp tỉnh, cấp huyện, xã có biên giới; cán bộ cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã ở địa bàn có biên giới; cán bộ lực lượng quân đội, công an tại địa phương được phân công kiêm nhiệm, phụ trách thực hiện công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới; cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống cơ quan nhà nước thực hiện công tác dân tộc nói riêng và trong hệ thống chính trị nói chung; lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí; cán bộ phụ trách cổng, trang thông tin điện tử, thông tin đối ngoại của các sở, ban, ngành, UBND các cấp có biên giới; các cơ quan, đơn vị liên quan được giao nhiệm vụ thực hiện công tác truyền thông, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Phạm vi áp dụng trên địa bàn 70 xã vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh Quảng Nam, thuộc Chương trình theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Thời gian thực hiện trong năm 2023.               

Diễm Hồng

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều