Yên Bái: Quy định mức hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình MTQG

(Mặt trận) - Ngày 08/7/2023, HĐND tỉnh Yên Bái ban hành Nghị quyết số 32/2023/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021 - 2025, Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 và quy định về nội dung hỗ trợ, mức hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự thủ tục lựa chọn dự án dược liệu quý thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021 - 2025 từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Đồng bào các DTTS ở Yên Bái thu hoạch lúa chín (nguồn: internet)

Nghị quyết quy định, đối với hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, ngân sách nhà nước hỗ trợ 80% tổng chi phí thực hiện một dự án, kế hoạch liên kết trên địa bàn đặc biệt khó khăn; 70% tổng chi phí thực hiện một dự án, kê hoạch liên kết trên địa bàn khó khăn; 50% tổng chi phí thực hiện 01 dự án, kế hoạch liên kết trên địa bàn khác thuộc phạm vi đầu tư của các Chương trình MTQG.

Về mức hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng, hỗ trợ từ ngân sách nhà nước 95% tổng kinh phí thực hiện một dự án, phương án trên địa bàn đặc biệt khó khăn; 80% tổng kinh phí thực hiện một dự án, phương án trên địa bàn khó khăn; 60% tổng chi phí thực hiện một dự án, phương án trên các địa bàn khác thuộc phạm vi đầu tư các Chương trình MTQG.

Đối với các dự án dược liệu quý thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021 – 2025, mức hỗ trợ là 80% tổng chi phí thực hiện một dự án, kế hoạch liên kết trên địa bàn đặc biệt khó khăn; 70% tổng chi phí thực hiện một dự án, kế hoạch liên kết trên địa bàn khó khăn; 50% tổng chi phí thực hiện một dự án, kế hoạch liên kết trên địa bàn khác thuộc phạm vi đầu tư của Chương trình.

Kinh phí hỗ trợ cụ thể cho từng dự án, kế hoạch liên kết được xác định theo giá trị, khối lượng được cơ quan có thẩm quyền nghiệm thu.

Cùng với đó, các quy định điều kiện lựa chọn dự án, nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án dược liệu quý cũng được nêu rõ tại Nghị quyết này.

Hải Yến

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều