Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

(Mặt trận) - Nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong việc thực hiện bình đẳng giới và nâng cao vị thế của phụ nữ ở vùng DTTS, góp phần thúc đẩy thực hiện thành công các mục tiêu của Chiến lược quốc gia bình đẳng giới, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Kế hoạch số 4037/KH-UBND ngày 9/5/2023 về hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng DTTS trên địa bàn tỉnh.

Nâng cao vị thế, vai trò của phụ nữ trong gia đình, xã hội góp phần vào sự phát triển chung vùng đồng bào DTTS tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Báo Lâm Đồng

Trong năm 2023, tỉnh Lâm Đồng đặt mục tiêu: 100% cán bộ làm công tác dân tộc ở địa phương, 70%-80% cán bộ làm công tác liên quan đến bình đẳng giới ở cấp huyện, cấp xã và người có uy tín, già làng, trưởng thôn vùng DTTS được phổ biến pháp luật về bình đẳng giới và tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực tổ chức triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới; Phấn đấu 80% số hộ gia đình đồng bào DTTS được tiếp cận thông tin về giới và pháp luật về bình đẳng giới; 100% các trường, lớp phổ thông bán trú, nội trú và các trường có học sinh DTTS được tuyên truyền kỹ năng sống, về giới và bình đẳng giới với nội dung và thời lượng phù hợp với lứa tuổi; Ít nhất 50% cán bộ làm công tác dân tộc ở huyện, xã có đồng bào DTTS sinh sống được tập huấn kỹ năng hoạt động bình đẳng giới, kỹ năng lồng ghép giới trong soạn thảo văn bản và tổ chức thực hiện chính sách; Duy trì 06 mô hình điểm về hỗ trợ bình đẳng giới về phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.

Để tổ chức tốt nhiệm vụ hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng DTTS trên địa bàn, tỉnh triển khai thực hiện các nội dung:

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về bình đẳng giới: Đăng tin, bài tuyên truyền trên Website trang tin điện tử Ban Dân tộc về công tác dân tộc và bình đẳng giới trong đồng bào DTTS; Biên soạn tài liệu, biên soạn tờ rơi tuyên truyền, in và phát hành 10.000 tờ rơi tuyên truyền về lĩnh vực hoạt động bình đẳng giới trong vùng dân tộc thiểu số và miền núi; Tổ chức 06 Hội nghị tuyên truyền về bình đẳng giới với 06 chuyên đề về Một số vấn đề về bình đẳng giới trong các lĩnh vực chính trị; lao động; văn hóa, thông tin, thể dục thể thao; y tế;  gia đình đồng bào DTTS.

Duy trì các mô hình điểm về hoạt động bình đẳng giới trong các trường phổ thông dân tộc nội trú: Duy trì 06 mô hình điểm “Nam, nữ bình đẳng; không bạo lực học đường” tại 06 trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh (gồm Trường PTDTNT THPT tỉnh Lâm Đồng; trường PTDTNT THCS và THPT Liên huyện Phía Nam tỉnh Lâm Đồng; trường PTDTNT THCS Đam Rông; trường PTDTNT THCS Di Linh; trường PTDTNT THCS Bảo Lâm; trường PTDTNT THCS Đức Trọng).

Tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức, nâng cao năng lực tổ chức và triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới: Tổ chức Hội nghị bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, nâng cao năng lực tổ chức và triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới với 06 nội dung, gồm: Tổng quan tình hình bất bình đẳng giới trong vùng đồng bào DTTS và miền núi; Một số vấn đề chung về bình đẳng giới; Hướng dẫn xây dựng kế hoạch mô hình điểm và thanh quyết toán kinh phí thực hiện Mô hình điểm; Giữ gìn và phát huy các phong tục tập quán tốt đẹp của đồng bào DTTS trong việc thúc đẩy bình đẳng giới; Giáo dục kỹ năng sống trong học sinh, giới và các vấn đề về giới; phòng chống bạo lực học đường vùng DTTS; Một số kỹ năng tuyên truyền vận động đồng bào DTTS.

Hoạt động kiểm tra, đánh giá sơ kết Kế hoạch: Tăng cường thực hiện các hoạt động quản lý, kiểm tra, phát hiện sớm các trường hợp có nguy cơ bạo lực trên cơ sở giới (bạo lực gia đình, tảo hôn, buôn bán trẻ em và phụ nữ,...) để có biện pháp kịp thời ngăn ngừa.

Hồng Nhung

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều