Doanh nghiệp “chết đứng” sau sự “trở tay” bất thường của UBND tỉnh Thái Nguyên

(Mặt trận) - Sau khi lấy ra lý do “vì vấn đề an ninh, chính trị” để doanh nghiệp phải dừng thực hiện dự án, mới đây UBND tỉnh Thái Nguyên đã quyết định thu hồi dự án của Công ty TNHH Hồng Hưng bởi một lý do trái khoáy khác: “không phù hợp quy hoạch”.

Trong khi dự án của Công ty TNHH Hồng Hưng được cấp phép đầy đủ phải tạm dừng bởi một thông báo thì cửa hàng kinh doanh xe máy dù hết hạn thuê, thậm chí bị buộc giải phóng mặt bằng vẫn vô tư kinh doanh

Ủy ban cấp phép, Tỉnh ủy dừng

Công ty TNHH Hồng Hưng có trụ sở tại tổ 23 phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đã được UBND tỉnh Thái Nguyên cấp giấy chứng nhận đầu tư số 17 121 000 036 ngày 04/6/2012 để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại, dịch vụ khách sạn Hồng Hưng tại phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên.

Vị trí thực hiện Dự án phù hợp với các quy hoạch được phê duyệt, được cấp chứng chỉ quy hoạch số 09/CCQH ngày 28/3/2013, được UBND tỉnh Thái Nguyên ra Quyết định giao đất số 1699/QĐ-UBND ngày 30/8/2013 với diện tích là 1.228m2, ngày 03/6/2014 Sở Tài chính có Quyết định số 150/QĐ-STC quyết định về việc quy định đơn giá thuê đất của Công ty TNHH Hồng Hưng.

Công ty TNHH Hồng Hưng đã hoàn tất các thủ tục hành chính, chuẩn bị đầy đủ kinh phí, đã thanh toán, bồi thường đầy đủ tiền GPMB, tiền thuê đất năm 2013, 2014, 2015, thực hiện kế hoạch triển khai xây dựng: Hợp đồng với các đơn vị thiết kế, thi công cung cấp vật tư, lựa chọn nhà thầu... và đã làm lễ khởi công xây dựng.

Công ty TNHH Hồng Hưng được UBND tỉnh Thái Nguyên cấp Giấy chứng nhận đầu tư dự án từ năm 2012

Tuy nhiên, dự án đã không thể triển khai do cửa hàng bán xe máy HONDA trên diện tích 240m2 đất nằm trong đất dự án không chịu di dời, trả lại mặt bằng sạch cho Công ty (mặc dù đơn vị sử dụng đất là Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi đã trả lại cho Nhà nước, đã nhận đầy đủ tiền đền bù GPMB của Công ty TNHH Hồng Hưng theo quyết định phê duyệt của UBND TP Thái Nguyên và bàn giao mặt bằng, mốc giới cụ thể).

Ngày 19/2/2014, UBND tỉnh Thái Nguyên cũng đã ban hành văn bản số 282/UBND-TH về GPMB cửa hàng xe máy HONDA, bàn giao để thực hiện dự án. Chưa kịp thực hiện văn bản 282/UBND-TH, thì ngày 10/3/2014 UBND tỉnh Thái Nguyên lại có Văn bản số 451/UBND-TH về việc dừng thực hiện Văn bản số 282/UBND-TH để chờ ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy theo Thông báo số 984-TB/TU với nội dung giữ nguyên hiện trạng diện tích đất dự án vì lý do an ninh chính trị.

Ngày 09/9/2014, UBND tỉnh Thái Nguyên có công văn số 2390/UBND-NC về việc thực hiện thông báo số 984-TB/TU gửi Tỉnh ủy Thái Nguyên khẳng định trình tự thủ tục đối với dự án Trung tâm thương mại, dịch vụ khách sạn Hồng Hưng thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Trong khi chờ đợi câu trả lời dự án vẫn phải dừng, các kế hoạch thi công, cũng như dự toán, chi phí vật liệu xây dựng đều phải hủy bỏ vì không phù hợp thời điểm. Phải bồi thường cho các hợp đồng hợp đồng hợp tác, các nhà thầu... Ban quản lý dự án, công nhân không có việc làm, khiến Công ty TNHH Hồng Hưng thiệt hại hàng chục tỷ đồng.

Trong khi đó đại lý xe máy HONDA đã hết thời hạn hợp đồng, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên đã có báo cáo số 82/BC-STNMT ngày 26/6/2015 gửi UBND tỉnh, khẳng định "cửa hàng bán xe máy xin nộp tiền sử dụng để thuê đất là không có cơ sở" vẫn ngang nhiên kinh doanh đến nay.

Ngày 28/8/2015, Tỉnh ủy Thái Nguyên ra thông báo số 1964-TB/TU kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về dự án đầu tư Trung tâm thương mại dịch vụ khách sạn Hồng Hưng tại phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên với nội dung: "Giao cho UBND tỉnh Thái Nguyên ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận đầu tư dự án xây dựng trung tâm thương mại, dịch vụ khách sạn Hồng Hưng và các văn bản liên quan, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng xác định rõ các chi phí hợp pháp của Công ty Hồng Hưng với dự án, cho Công ty thoái với do không thực hiện dự án và báo cáo kết quả với Thường trực Tỉnh ủy trước ngày 30/9/2015".

Thông báo “dừng thực hiện dự án vì lý do an ninh chính trị” của Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Nhiều lần Thủ tướng, Phó Thủ tướng chỉ đạo

Trước Thông báo bất ngờ nêu trên, Công ty TNHH Hồng Hưng đã liên tục có đơn gửi các cấp, ngành đề nghị xem xét và có câu trả lời thỏa đáng về lý do thu hồi giấy chứng nhận đầu tư dù trước đó đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên quyết định cho phép và khẳng định đúng trình tự, đúng pháp luật.

Tính đến 6/7/2017 Văn phòng Chính phủ đã có tới 5 văn bản (số 9668/VPCP-V.1 ngày 19/11/2015, số 2073/VPCP-V.1 ngày 29/3/2016, số 4977/VPCP-V.1 ngày 21/6/2016, số 9067/VPCP-V1 ngày 24/10/2016, số 7021/VPCP-V1 ngày 6/7/2017…) truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực gửi UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu báo cáo và giải quyết dứt điểm vụ việc.

Văn bản tự phê bình, nhận trách nhiệm của UBND tỉnh Thái Nguyên

Ngày 8/6/2017 Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã có Văn bản số 2220/UBND-TH gửi Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ “tự phê bình, nhận trách nhiệm và nghiêm túc rút kinh nghiệm về việc chậm trễ việc thực hiện giải quyết khiếu nại của Công ty TNHH Hồng Hưng theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đã giao tại các văn bản của Văn phòng Chính phủ: số 9668/VPCP-V.1 ngày 19/11/2015, số 2073/VPCP-V.1 ngày 29/3/2016, số 4977/VPCP-V.1 ngày 21/6/2016”.

Ngày 6/7/2017 tại Văn bản số 7021/VPCP-V1, Văn phòng Chính phủ tiếp tục truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực gửi UBND tỉnh Thái Nguyên, trong đó yêu cầu “nêu rõ nội dung liên quan đến an ninh, chính trị dẫn đến việc chậm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ” đối với dự án của Công ty TNHH Hồng Hưng.

Văn bản của Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình

Yêu cầu một đằng, trả lời một nẻo

Ngày 11/8/2017 UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 2409/QĐ-UBND về việc thu hồi và chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đầu tư số 17121000036 ngày 04/6/2012, điều chỉnh lần thứ 01 ngày 22/8/2013 đã cấp cho Công ty TNHH Hồng Hưng thực hiện Dự án Trung tâm Thương mại, dịch vụ, khách sạn Hồng Hưng.

UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành quyết định thu hồi và chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đầu tư dự án của Công ty TNHH Hồng Hưng

Tiếp đó, ngày 14/8 UBND tỉnh Thái Nguyên cũng đã chính thức có văn bản báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ về dự án Đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại, dịch vụ khách sạn Hồng Hưng tại phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên sau nhiều năm chậm giải quyết.

Ngày 14/8 UBND tỉnh Thái Nguyên đã chính thức có văn bản báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ lý do dừng dự án là “không phù hợp quy hoạch.

Tại văn bản này, lý do thu hồi dự án được UBND tỉnh Thái Nguyên khẳng định là do “không phù hợp với quy hoạch theo Quyết định số 2486/QĐ-TTg ngày 20/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2035; Đề án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bờ sông Cầu, tỉnh Thái Nguyên”.

Thế nhưng, ai cũng nhận thấy một lý do vô cùng kệch cỡm và trái luật đã được nại ra như vậy bởi dự án Đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại, dịch vụ khách sạn Hồng Hưng tại phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên của Công ty TNHH Hồng Hưng được phê duyệt trước ngày Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đến gần 5 năm- trong khi việc chậm trễ không thể triển khai là do yêu cầu dừng dự án giữa chừng của lãnh đạo tỉnh chứ không phải do năng lực doanh nghiệp yếu hay “không phù hợp với quy hoạch”.

Điều đáng nói nữa là trong văn bản mới nhất truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Văn phòng Chính phủ yêu cầu tỉnh Thái Nguyên báo cáo “nêu rõ nội dung liên quan đến an ninh, chính trị dẫn đến việc chậm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ” đối với dự án của Công ty TNHH Hồng Hưng. Thế nhưng, trong bản báo cáo ngày 14/8 của UBND tỉnh Thái Nguyên không hề có một dòng, thậm chí một chữ nào báo cáo về nội dung này?!

Có thể thấy, việc Tỉnh ủy Thái Nguyên ra Thông báo gửi các cơ quan chức năng rằng Dự án của Cty Hồng Hưng phải tạm dừng vì “an ninh chính trị” là lý do vô cùng bất lợi, không rõ ràng đối với doanh nghiệp. Với lý do đặc biệt nhạy cảm này, uy tín của doanh nghiệp bị tổn hại trực tiếp. Các đối tác xa lánh không dám làm ăn cùng, thậm chí các sở, ban, ngành cũng không muốn giúp đỡ doanh nghiệp vì sợ vạ lây…

Khi mà việc giải thích lý do “liên quan đến an ninh, chính trị” thì những người có quyền lực đã bẻ cong sang một lý do “không thể tối kiến hơn”? Điều này khiến nhiều người cho rằng đây phải chăng là cách mà UBND tỉnh Thái Nguyên đẩy dự án của Công ty TNHH Hồng Hưng vào “cửa tử” bởi sức ép của một thế lực nào đó bất chấp mọi quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam?.

 

* Bài viết nhằm hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp phát động tháng 1/2017.

Nguyễn Thành Vân

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều