Hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về công tác dân tộc

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các kiến nghị giám sát của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội về việc ban hành các văn bản về công tác dân tộc 2016-2021
 Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định số 378/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các kiến nghị giám sát của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội về việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác dân tộc giai đoạn 2016-2021.

Mục đích của Kế hoạch nhằm thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, đúng quy định của pháp luật đối với các kiến nghị của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội tại Báo cáo số 458/BC-HĐDT15 ngày 16/6/2022, qua đó kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, nhằm hoàn thiện, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác ban hành, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác dân tộc và chính sách dân tộc.

Quyết định phân công Ủy ban Dân tộc khẩn trương chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan xây dựng Đề án hỗ trợ giáo dục học tập theo vòng đời cho học sinh dân tộc thiểu số tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, trong đó có chính sách hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh, trẻ em nhà trẻ đồng bào dân tộc thiểu số; con hộ nghèo tại các cơ sở giáo dục mầm non vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021-2030, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong tháng Sáu tới.

Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan xây dựng Nghị định quy định chính sách cho học sinh, học viên ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng bãi ngang, ven biển, hải đảo và cơ sở giáo dục có học sinh hưởng chính sách (thay thế Nghị định số 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 109/2009/TTLT/BTC-BGDĐT của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo), trong đó nghiên cứu bổ sung đối tượng được hưởng chính sách là học viên, học sinh học chương trình Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông tại các trung tâm giáo dục thường xuyên; hoàn thành trong tháng 12 năm nay.

Xây dựng, ban hành Thông tư hướng dẫn dạy học tiếng Việt cho học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trước khi vào lớp 1 và nội dung "Chuẩn bị Tiếng Việt cho học sinh vùng dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1" theo quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều 28 Luật Giáo dục năm 2019; hoàn thành trong tháng 8/2023…

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan nghiên cứu, xây dựng văn bản hướng dẫn về mô hình quản lý di tích quốc gia đặc biệt trong quá trình xây dựng Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) và các văn bản quy định chi tiết Luật theo quy định tại khoản 11 Điều 2 Nghị quyết số 134/2020/QH14 của Quốc hội; báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi) năm 2020.

Cùng với đó, tổ chức tổng kết, đánh giá việc triển khai Đề án "Chính sách đặc thù hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước đầu tư cơ sở vật chất cho hoạt động tuyên truyền, phổ biến phim tới vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng biên giới, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn" được phê duyệt tại Quyết định số 586/QĐ-TTg; trên cơ sở đó nghiên cứu, đề xuất việc thực hiện Đề án trong giai đoạn tiếp theo, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12/2025…

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan nghiên cứu cơ chế thúc đẩy tập trung đất đai, tạo quỹ đất để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trong quá trình xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi) và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật, báo cáo cấp có thẩm quyền theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 và quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi) năm 2020.

Link nguồn dẫn lại: https://www.vietnamplus.vn/hoan-thien-van-ban-quy-pham-phap-luat-ve-cong-tac-dan-toc/857020.vnp

Theo TTXVN/Vietnam+

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều