Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát theo Nghị quyết 594/NQ-UBTVQH15 - Bài 5: Trực tiếp kiểm tra thực hiện kết luận về đất đai, môi trường

Nâng cao hiệu quả theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nghị quyết, kết luận, kiến nghị giám sát chuyên đề, theo Thường trực HĐND huyện Bình Giang, Hải Dương, bên cạnh quy định rõ mốc thời gian, cần theo dõi việc thực hiện các kết luận, kiến nghị giám sát bằng nhiều hình thức và qua nhiều kênh thông tin. Đặc biệt, trực tiếp kiểm tra việc thực hiện kết luận giám sát như các vi phạm về đất đai, môi trường…

  •  
Kỳ họp thứ 7, HĐND huyện Bình Giang Khóa XX. Ảnh T. Hòa

Thời gian qua, hoạt động giám sát của HĐND huyện Bình Giang, Hải Dương luôn được quan tâm và có nhiều chuyển biến tích cực, trong đó các cuộc giám sát chuyên đề, tập trung vào những vấn đề đã, đang được các cấp ủy Đảng, chính quyền và cử tri quan tâm như: việc thực hiện nghị quyết của HĐND huyện; thực hiện một số chế độ, chính sách; công tác quản lý nhà nước về đất đai, môi trường, đầu tư công… Công tác theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận, kiến nghị sau giám sát được Thường trực, các Ban HĐND huyện quan tâm thực hiện tốt. Do đó, các kiến nghị tại các kết luận đều được các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện khá nghiêm túc, kịp thời.

Quy định rõ mốc thời gian thực hiện

Để nâng cao hiệu quả theo dõi, đôn đốc thực hiện nghị quyết, kết luận, kiến nghị giám sát, theo Thường trực HĐND huyện Bình Giang, các kết luận, kiến nghị phải chuẩn xác, đúng pháp luật, nội dung kiến nghị cụ thể đúng phạm vi thẩm quyền, trách nhiệm của đối tượng chịu giám sát. Đối với một số kết luận, kiến nghị đòi hỏi phải có biện pháp khắc phục, điều chỉnh ngay, Thường trực, các Ban HĐND có ý kiến yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện; những kiến nghị đòi hỏi phải có thời gian, nguồn lực hoặc nhiều cơ quan phối hợp thực hiện, cần tạo điều kiện để cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát có thời gian thực hiện, nhưng cũng cần quy định rõ mốc thời gian thực hiện.

Nâng cao hiệu quả thực hiện các kiến nghị giám sát, Thường trực HĐND huyện Bình Giang kiến nghị cơ quan cấp trên quản lý cán bộ xem xét xếp loại hàng năm nếu đối tượng giám sát chây ỳ, không thực hiện kết luận, kiến nghị; kiến nghị Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân cố ý không chấp hành kết luận, kiến nghị giám sát của HĐND.

Sau khi nghị quyết, kết luận giám sát được thông qua, Thường trực, các Ban HĐND huyện phân công cụ thể Văn phòng HĐND - UBND, các Ban và các đại biểu HĐND, nhất là đại biểu HĐND ứng cử tại đơn vị thường xuyên theo dõi các cơ quan chịu sự giám sát trong thực hiện các kết luận sau giám sát qua các hình thức: đôn đốc tập thể, cá nhân thuộc đối tượng giám sát báo cáo kết quả, cung cấp hồ sơ liên quan về việc thực hiện kết luận, kiến nghị thông qua việc nhắc nhở tại các cuộc họp hoặc gặp gỡ trao đổi; ban hành văn bản đôn đốc, yêu cầu báo cáo kết quả giám sát... Nội dung này phải được thực hiện thường xuyên, liên tục và quyết liệt.

Thường trực, các Ban HĐND cần theo dõi việc thực hiện các kết luận, kiến nghị giám sát qua nhiều kênh thông tin: thông tin từ tổ chức Đảng, đoàn thể các cấp; qua các hội nghị TXCT; qua đề xuất của các Tổ đại biểu, các đại biểu HĐND tiếp công dân tại các xã, thị trấn định kỳ hàng tháng; qua đơn thư và phản ánh của các cơ quan báo chí... Đặc biệt, cần trực tiếp kiểm tra đối với việc thực hiện kết luận giám sát như các vi phạm về đất đai, môi trường…

Tiếp tục tái giám sát đối với những nội dung kiến nghị chậm được thực hiện hoặc thực hiện không đến nơi, đến chốn; đối với những vấn đề quan trọng, phức tạp, kéo dài xem xét đưa ra chất vấn, giải trình tại phiên họp của Thường trực HĐND, kỳ họp thường lệ HĐND nhằm làm rõ trách nhiệm các cơ quan liên quan, để những vấn đề chưa được thực hiện phải được giải quyết dứt điểm, tạo niềm tin của cử tri đối với hoạt động của cơ quan dân cử.

Phát huy vai trò của người dân

Thường trực HĐND huyện Bình Giang nhấn mạnh việc thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền trong suốt quá trình trước và sau giám sát, giúp cho đại biểu HĐND, cử tri và các cơ quan Nhà nước theo dõi việc thực hiện các kiến nghị, kết luận giám sát. Khi cử tri theo dõi, phát hiện những tồn tại, hạn chế sẽ có ý kiến với đại biểu HĐND kịp thời tại các hội nghị TXCT, hoặc các phiên tiếp dân của đại biểu HĐND để báo cáo với Thường trực HĐND huyện.

Thường trực HĐND huyện cũng nhấn mạnh việc phát huy vai trò của các đại biểu HĐND chuyên trách trong tham mưu cho Thường trực và các Ban HĐND huyện xây dựng kế hoạch, tổ chức giám sát chuyên đề. Đội ngũ chuyên trách HĐND huyện phải nắm chắc nội dung giám sát để tham mưu cho Đoàn giám sát xây dựng kế hoạch, đề cương sát, đúng với nội dung giám sát; để đánh giá, nhận xét báo cáo và hồ sơ do đối tượng được giám sát cung cấp; chất vấn chuyên sâu về chuyên đề giám sát và yêu cầu giải trình; tham mưu cho HĐND huyện dự thảo nghị quyết, kết luận về kết quả giám sát chuyên đề phù hợp và khả thi cao.

 

Theo BẢO QUYÊN /Báo Đại biểu Nhân dân

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều