Thanh tra TP Hà Nội làm rõ các sai phạm tại Cụm công nghiệp Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ

(Mặt trận) - Năm 2023, Thủ tướng Chính phủ mới có văn bản đồng ý cho dự án (DA) Cụm công nghiệp (CCN) Tam Hiệp chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp. Nhưng trước đó 2 năm, UBND huyện Phúc Thọ không đợi chỉ đạo của Chính phủ và UBND TP Hà Nội đã tự ý thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, ban hành thông báo thu hồi đất, quyết định thu hồi đất... Về kế hoạch sử dụng đất, UBND huyện Phúc Thọ đã thu hồi quá tay, vượt ra khỏi kế hoạch sử dụng đất tới 9.701,5m2 đất.

 

Thanh tra TP Hà Nội vừa ban hành Kết luận Thanh tra số: 2125/ TB-TTTP về công tác quản lý quy hoạch, đất đai, trật tự xây dựng, bảo vệ môi trường tại CCN Tam Hiệp, xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ.

Trước đó, ngày 18/09/2023, Thanh tra Thành phố ban hành Kết luận số 4577/KL- TTTP-P2 về thanh tra công tác quản lý quy hoạch, đất đai, trật tự xây dựng, bảo vệ môi trường tại CCN Tam Hiệp, xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ và các văn bản số 823/TTTP-P2 ngày 29/02/2024, số 1431/TTTP-P2 ngày 05/4/2024 về cụ thể hoá trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân để xảy ra các tồn tại, hạn chế nêu tại Kết luận thanh tra.

Ngày 15/4/2024, UBND TP Hà Nội có văn bản số 1091/UBND- TNMT thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP về Kết luận thanh tra công tác quản lý quy hoạch, đất đai, trật tự xây dựng bảo vệ môi trường tại CCN Tam Hiệp, xã Tam Hiệp, Phúc Thọ.

Năm 2021 và 04 tháng đầu năm 2022, UBND huyện Phúc Thọ đã thu hồi vượt 9.701,5m2 đất so với diện tích đất trong kế hoạch sử dụng đất. Ảnh: K.H.

DA CCN Tam Hiệp, xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ được thành lập tại Quyết định số: 2797/QĐ-UBND ngày 26/06/2020 (được điều chỉnh tại Quyết định số 4324/QĐ- UBND ngày 08/11/2022) của UBND TP, với quy mô diện tích khoảng 20,99ha. Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật là Công ty CP Đầu tư phát triển nhà Minh Dương, tổng mức đầu tư khoảng 454 tỷ đồng, thời gian thực hiện tháng 12/2022 đến tháng 12/2023.

Quá trình kiểm tra Thanh tra TP Hà Nội làm rõ DA có một loạt vi phạm và tồn tại. Cụ thể: “Về Quy hoạch chi tiết xây dựng. Dự án CCN Tam Hiệp được quy hoạch đất cây xanh cách ly tỷ lệ 10.02% (chưa tính cây xanh trong các ô nhà máy xí nghiệp) nhưng một số dải cây xanh cách ly tại CCN chưa đủ chiều rộng 10m là không đúng tỷ lệ quy hoạch. Trong khi đó, theo quy định của Bộ Xây dựng tại văn bản số 01/2019/BXD: Phải bố trí dải cây xanh cách ly quanh khu công nghiệp, kho tàng và CCN với chiều rộng trên 10m”.

Sai phạm của UBND huyện Phúc Thọ về việc chuyển đổi đất lúa cũng được Thanh tra TP chỉ rõ: “Khi chưa được Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, từ ngày 03/08/2021 đến ngày 19/04/2022, UBND huyện Phúc Thọ đã thực hiện công tác GPMB (ban hành thông báo thu hồi đất, quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ) đối với các tổ chức, cá nhân sử dụng đất bị thu hồi là chưa đúng quy định tại điểm a, Khoản 1, Điều 58 Luật Đất đai năm 2013 và khoản 1,2, Điều 9 Thông tư số 30/2014/TT- BTNMT ngày 02/06/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đến ngày 01/03/2023, Thủ tướng Chính phủ có Văn bản số 92/TTg-NN cho phép UBND TP Hà Nội chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp, trong đó có DA CCN Tam Hiệp”.

Như vậy, phải đợi đến năm 2023, Thủ tướng Chính phủ mới cho phép DA chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp. Tiếp đó, phải đợi chỉ đạo và hướng dẫn của UBND TP Hà Nội về việc chuyển đổi đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp nhưng UBND huyện Phúc Thọ đã tự ý “vượt rào” trước 2 năm khi tiến hành công tác GPMB (ban hành thông báo thu hồi đất, quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ) đối với các tổ chức, cá nhân.

Về kế hoạch sử dụng đất, Kết luận của Thanh tra TP cho thấy sự thật: “Năm 2021 và 04 tháng đầu năm 2022, UBND huyện đã thu hồi diện tích 209.701,5m2 đất, vượt 9.701,5m2 đất so với diện tích đất trong kế hoạch sử dụng đất huyện Phúc Thọ đã được UBND TP phê duyệt năm 2020, 2021, 2022 là 20ha. Đến năm 2023 UBND TP có Quyết định số 735/QĐ-UBND ngày 03/02/2023 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất huyện Phúc Thọ, trong đó diện tích đất CCN Tam Hiệp là 20,99ha”.

Những bất hợp lý trong việc hoàn trả công trình đường điện cũng được Thanh tra TP làm rõ: “UBND huyện Phúc Thọ ban hành Quyết định số 1901/QĐ-UBND ngày 31/05/2022 phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ công trình di chuyển đường điện với điện năng 24kv và sử dụng hệ thống cáp ngầm là không đúng quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 16 Quyết định số 10/QĐ- UBND ngày 29/03/2017 của UBND TP, vì công trình hoàn trả sử dụng hệ thống cáp ngầm không tương đương với công trình cũ điện năng 22kv và đi nổi”.

Từ kết quả thanh tra nêu trên, Thanh tra TP kiến nghị Chủ tịch UBND TP Hà Nội giao Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ: “Kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với tập thể và cá nhân để xảy ra các tồn tại nêu trên; Lập, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch đối với CCN Tam Hiệp theo Quyết định số 33/2022/QĐ-UBND ngày 03/10/2022 của UBND TP và các quy định pháp luật khác có liên quan; Lập, phê duyệt điều chỉnh phương án bồi thường hỗ trợ đối với công trình hoàn trả đường điện theo quy định tại khoản 2, Điều 16 Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 29/03/2017 của UBND TP; Đối với khoản hỗ trợ di chuyển mộ vô chủ, đề nghị UBND huyện Phúc Thọ thanh quyết toán theo số liệu thực tế”.

Khắc Hạnh

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều