Vụ Công ty Việt Á: Kỷ luật cảnh cáo Giám đốc và 1 cán bộ CDC Hòa Bình

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Kiều Đình Vì - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hòa Bình và ông Bùi Thanh Tuyền - Phó Bí thư Chi bộ Phòng Kế toán - Tài chính, phòng Kế hoạch nghiệp vụ.

Ủy ban Kiểm tra, Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh Hòa Bình có Công văn số 152-CV/UBKT ngày 27/9/2022 về việc xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và kết quả, xem xét đề nghị kỷ luật đối với Đảng ủy Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; Chi bộ phòng Tổ chức - Hành chính, Khoa Dược - Vật tư y tế; Chi bộ Phòng Tài chính - Kế toán, phòng Kế hoạch nghiệp vụ thuộc Đảng bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; ông Kiều Đình Vì - Bí thư Đảng ủy Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; ông Bùi Thanh Tuyền - Phó Bí thư Chi bộ Phòng Tài chính - Kế toán, phòng Kế hoạch nghiệp vụ; xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Chi bộ Khoa Xét nghiệm - Chuẩn đoán hình ảnh - thăm dò chức năng và bà Ngô Thị Phượng - Phó Bí thư Đảng ủy Trung tâm Kiểm soát bệnh tật. 

Qua đó, đối với Đảng ủy Trung tâm Kiểm soát bệnh tật chưa kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo một số chi bộ trực thuộc thực hiện kiểm tra giám sát đảng viên theo kế hoạch đã xây dựng. Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy đã buông lỏng việc lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát dẫn đến việc Trung tâm thực hiện đấu thầu đối với 2 gói thầu mua sắm sinh phẩm xét nghiệm, test kháng nguyên SARS-CoV-2 do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hòa Bình ký với Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á đã vi phạm quy định về các điều cấm trong công tác đấu thầu. Những khuyết điểm vi phạm của Đảng ủy Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thi hành kỷ luật theo thẩm quyền; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối sau khi xem xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm và căn cứ vào các quy định của Đảng đã quyết định thi hành kỷ luật Đảng ủy Trung tâm Kiểm soát bệnh tật bằng hình thức Khiển trách.

Chi bộ Phòng Tổ chức - Hành chính, Khoa Dược - Vật tư y tế và Chi bộ Phòng Tài chính - Kế toán, phòng Kế hoạch nghiệp vụ thuộc Đảng bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã thiếu kiểm tra, giám sát đối với đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là trong việc tham mưu phối hợp tổ chức đấu thầu thuốc, vật tư sinh phẩm, vaccine. Từ đó, dẫn đến việc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật khi thực hiện đấu thầu đối với 2 gói thầu mua sắm sinh phẩm xét nghiệm, test kháng nguyên SARS-CoV-2 do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hòa Bình ký với Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á đã vi phạm quy định về các điều cấm trong công tác đấu thầu; Chi bộ có cán bộ, đảng viên vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến mức phải thi hành kỷ luật. Những khuyết điểm vi phạm của Chi bộ Phòng Tổ chức - Hành chính, Khoa Dược - Vật tư y tế; Chi bộ Phòng Tài chính - Kế toán, phòng Kế hoạch nghiệp vụ thuộc Đảng bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối quyết định thi hành kỷ luật đối với Chi bộ Phòng Tổ chức - Hành chính, Khoa Dược - Vật tư y tế; Chi bộ Phòng Tài chính - Kế toán, phòng Kế hoạch nghiệp vụ bằng hình thức Khiển trách.

Đối với ông Kiều Đình Vì - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật chịu trách nhiệm chính với những khuyết điểm của Đảng ủy, cụ thể: Chưa kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo một số chi bộ trực thuộc thực hiện kiểm tra giám sát đảng viên theo kế hoạch đã xây dựng. Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy đã buông lỏng việc lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát dẫn đến việc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật khi thực hiện đấu thầu đối với 2 gói thầu mua sắm sinh phẩm xét nghiệm, test kháng nguyên SARS-CoV-2 do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hòa Bình ký với Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á đã vi phạm quy định về các điều cấm trong công tác đấu thầu. Những khuyết điểm vi phạm của ông Kiều Đình Vì đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Kiều Đình Vì bằng hình thức Cảnh cáo.

Đối với ông Bùi Thanh Tuyền - Phó Bí thư Chi bộ Phòng Kế toán - Tài chính, phòng Kế hoạch nghiệp vụ, được phân công phụ trách công tác kiểm tra, giám sát, đồng chí chịu trách nhiệm chính trong việc Chi bộ xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát đảng viên chưa đảm bảo theo yêu cầu; chưa thực hiện kiểm tra, giám sát đảng viên theo kế hoạch đã xây dựng. Với trách nhiệm làm Trưởng phòng Tài chính - Kế toán, ông Tuyền đã thiếu trách nhiệm trong việc lãnh đạo phòng Tài chính - Kế toán thực hiện nhiệm vụ giúp Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật xây dựng kế hoạch và triển khai, giám sát việc thực hiện các dự án mua sắm sinh phẩm xét nghiệm, test kháng nguyên SARS-CoV-2. Từ đó, dẫn đến việc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật khi thực hiện đấu thầu đối với 2 gói thầu mua sắm sinh phẩm xét nghiệm, test kháng nguyên SARS-CoV-2 do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hòa Bình ký với Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á đã vi phạm quy định về các điều cấm trong công tác đấu thầu. Những khuyết điểm vi phạm của ông Bùi Thanh Tuyền đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Bùi Thanh Tuyền bằng hình thức Cảnh cáo.

Đồng thời, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối yêu cầu Đảng ủy Trung tâm Kiểm soát bệnh tật chỉ đạo việc kiểm điểm làm rõ trách nhiệm đối với tập thể, các cá nhân có liên quan đến những sai phạm và việc kỷ luật hành chính theo quy định.

Bên cạnh đó, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Chi bộ Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - thăm dò chức năng và bà Ngô Thị Phượng - Phó Bí thư Đảng ủy Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối nhận thấy: Chi bộ Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - thăm dò chức năng xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát đảng viên chưa đảm bảo theo yêu cầu (không có nội dung, đối tượng cụ thể); chưa thực hiện kiểm tra, giám sát đảng viên theo kế hoạch đã xây dựng.

Bà Ngô Thị Phượng - Phó Bí thư Đảng ủy Trung tâm Kiểm soát bệnh tật với trách nhiệm làm Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, chịu một phần trách nhiệm với những khuyết điểm của Đảng ủy Trung tâm Kiểm soát bệnh tật. Những khuyết điểm, vi phạm của Chi bộ Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - thăm dò chức năng và bà Ngô Thị Phượng chưa đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối yêu cầu chi bộ và bà Ngô Thị Phượng nghiêm túc kiểm điểm sâu sắc, rút kinh nghiệm.

TTXVN

 

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều