Doanh nghiệp phải thực hiện khai và nộp thuế điện tử?

Theo phản ánh của bà Phan Ngọc Loan (TPHCM), Chi cục Thuế và Kho bạc Nhà nước (KBNN) quận Bình Tân nằm đối diện nhau trên cùng tuyến đường. Sau khi nộp hồ sơ kê khai tại Chi cục Thuế, bà Loan thường sang KBNN để nộp tiền. Tuy nhiên gần đây, cán bộ KBNN yêu cầu bà phải nộp tiền tại Ngân hàng gần địa điểm kinh doanh.

Trường hợp người nộp thuế thực hiện nộp tiền mặt vào NSNN hì có thể thực hiện nộp tại ngân hàng nơi KBNN đã uỷ nhiệm thu NSNN bằng tiền mặt hoặc nộp tại KBNN.

Theo bà Loan, việc kê khai thuế một nơi, nộp tiền một nơi tại hai địa điểm cách xa nhau gây bất tiện và từ trước đến nay nhận tiền nộp thuế của doanh nghiệp là một chức năng của Kho bạc. Tuy nhiên, cán bộ thu tiền tại Kho bạc cho biết đây là quy định bắt buộc, Kho bạc Nhà nước quận Bình Tân sẽ không thu tiền nộp thuế từ doanh nghiệp nữa.

Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, bà Loan hỏi, cán bộ Kho bạc Nhà nước quận Bình Tân thông báo như thế có đúng không, căn cứ theo văn bản nào? Chủ trương của Nhà Nước là cải cách thủ tục hành chính để tiết kiệm thời gian cho người nộp thuế nhưng việc nộp tờ khai và tiền tại 2 nơi cách xa nhau đang gây bất tiện cho người dân.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính trả lời như sau:

Khoản 1 Điều 28 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định:

“Điều 28. Địa điểm và thủ tục nộp thuế

1. Người nộp thuế thực hiện nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt vào ngân sách nhà nước

a) Thông qua ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác và tổ chức dịch vụ theo quy định của pháp luật

b) Tại Kho bạc Nhà nước

c) Tại cơ quan thuế quản lý thu thuế

d) Thông qua tổ chức được cơ quan thuế uỷ nhiệm thu thuế”

Khoản 1, Khoản 2 Điều 3 và Điểm b Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 328/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước:

“Điều 3. Nguyên tắc quản lý thu ngân sách nhà nước

1. Việc tổ chức thu NSNN được thực hiện theo quy định của Luật NSNN, Luật Quản lý thuế và quy định khác của pháp luật về thu NSNN. Mọi cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân, kể cả các tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam có nghĩa vụ chấp hành nộp đầy đủ, đúng hạn các khoản thuế, phí, lệ phí và các khoản phải nôp khác vào NSNN qua tài khoản của KBNN tại NHTM hoặc nộp trực tiếp vào  KBNN theo đúng quy định hiện hành của pháp luật; trường hợp không nộp hoặc chậm nộp mà không được pháp luật cho phép thì bị xử lý theo quy định hiện hành của pháp luật.

2. Về nguyên tắc, các khoản thu NSNN phải được nộp qua ngân hàng hoặc nộp trực tiếp tại KBNN. Trường hợp ở những địa bàn có khó khăn trong việc nộp qua ngân hàng hoặc nộp trực tiếp tại KBNN hoặc không tổ chức thu tiền tại địa điểm làm thủ tục hải quan, thì cơ quan thu được trực tiếp thu hoặc uỷ nhiệm cho tổ chức thu tiền mặt từ người nộp NSNN và sau đó, phải nộp đầy đủ, đúng thời hạn vào KBNN theo quy định tại Thông tư này; trường hợp cơ quan Thuế uỷ nhiệm thu tiền mặt đối với số thuế phải nộp của các hộ khoán, thì thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính và hướng dẫn của Tổng cục Thuế. Các khoản viện trợ không hoàn lại bằng tiền (trừ các khoản viện trợ nước ngoài trực tiếp cho các dự án) phải chuyển tiền nộp kịp thời vào thu NSNN”.

“Điều 4. Phối hợp thu và uỷ nhiệm thu ngân sách nhà nước

1. KBNN cấp tỉnh, KBNN cấp huyện tiếp tục thực hiện phối hợp thu và được uỷ nhiệm thu NSNN bằng tiền mặt (kể cả thu phạt vi phạm hành chính) với NHTM nơi KBNN mở tài khoản (tài khoản thanh toán hoặc tài khoản chuyên thu) theo quy định tại Thông tư này và các thoả thuận phối hợp thu NSNN giữa KBNN, Tổng cục Thuế/Tổng cục Hải quan và Ngân hàng thương mại. Cụ thể:

…. b) Trường hợp KBNN cấp tỉnh hoặc KBNN cấp huyện đã uỷ nhiệm thu NSNN bằng tiền mặt, song người nộp NSNN vẫn đến KBNN cấp tỉnh hoặc KBNN cấp huyện để nộp NSNN, thì KBNN cấp tỉnh hoặc KBNN cấp huyện vẫn phải thực hiện thu tiền mặt từ người nộp NSNN”.

Căn cứ những hướng dẫn nêu trên, trường hợp người nộp thuế thực hiện nộp tiền mặt vào ngân sách nhà nước thì có thể thực hiện nộp tại ngân hàng nơi KBNN đã uỷ nhiệm thu ngân sách nhà nước bằng tiền mặt hoặc nộp tại KBNN.

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế:

“4. Bổ sung Khoản 10 vào Điều 7 như sau:

10. Trường hợp người nộp thuế là tổ chức kinh doanh tại địa bàn có cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin phải thực hiện kê khai, nộp thuế, giao dịch với cơ quan quản lý thuế thông qua phương tiện điện tử theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

Chính phủ quy định chi tiết khoản này”.

Khoản 12 Điều 5 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về Thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế:

“12. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 48 như sau:

1. Người nộp thuế là tổ chức kinh doanh sử dụng các dịch vụ điện tử do cơ quan thuế cung cấp (đăng ký thuế, khai, nộp thuế, tra cứu và gửi thông tin về thuế), trừ trường hợp đặc biệt theo quy định của Bộ Tài chính.…”.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp doanh nghiệp tại địa bàn quận Bình Tân, TPHCM là địa bàn đã có cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin thì phải thực hiện khai thuế và nộp thuế điện tử. Do đó, Tổng cục Thuế đề nghị bà Phan Ngọc Loan liên hệ với Chi cục Thuế quận Bình Tân để được hướng dẫn và hỗ trợ về thủ tục khai thuế và nộp thuế điện tử.

Theo Chinhphu.vn

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều