BHXH các địa phương: Quyết liệt thực hiện các giải pháp hoàn thành nhiệm vụ 4 tháng cuối năm

(Mặt trận) - Bước đầu ổn định sau đại dịch Covid-19, BHXH các địa phương đã nhanh chóng tổ chức hoạt động nhằm vận hành bộ máy hiệu quả nhất, phấn đấu vượt qua khó khăn hoàn thành nhiệm vụ được giao trong 4 tháng cuối năm.
 

Tại BHXH TP.HCM:

BHXH Thành phố vừa thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện chỉ tiêu thu, phát triển số người tham gia BHXH, BHYT; đồng thời ban hành kế hoạch triển khai thực hiện công tác thu và phát triển người tham gia BHXH, BHYT 4 tháng cuối năm 2021.

Theo ông Phan Văn Mến - Giám đốc BHXH TP.HCM, trong điều kiện hết sức khó khăn hiện nay, BHXH Thành phố đã xây dựng các giải pháp thu, khai thác, phát triển người tham gia BHXH, BHYT 4 tháng cuối năm rất chi tiết, cụ thể. Bên cạnh đó, đội ngũ CBVC trong toàn đơn vị cũng quyết liệt, nỗ lực hết sức nhằm thực hiện tốt nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Đáng chú ý, BHXH Thành phố đã yêu cầu phát huy vai trò, trách nhiệm của từng CBVC, đặc biệt là người đứng đầu các phòng chức năng và BHXH các quận, huyện, TP.Thủ Đức trong xây dựng và triển khai thực hiện công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT. Việc triển khai, tổ chức thực hiện phải đảm bảo hiệu quả và phù hợp với yêu cầu phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Về công tác thu và phát triển người tham gia BHXH, BHYT bắt buộc, theo ông Mến, trong trường hợp dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát, các địa phương, đơn vị hoạt động trong trạng thái bình thường mới, BHXH TP.HCM có phương án phát triển người tham gia BHXH, cụ thể: cơ quan BHXH rà soát, điều tra dữ liệu NLĐ quyết toán thuế thu nhập cá nhân do cơ quan Thuế cung cấp, đảm bảo phấn đấu hoàn thành số lượng điều tra, rà soát. Kết xuất dữ liệu trên phần mềm quản lý thu-sổ thẻ, phân loại, lập danh sách đơn vị chưa tham gia, tham gia chưa đầy đủ BHXH cho NLĐ...

Đối với đơn vị đang tham gia BHXH mà để nợ đọng, kết xuất dữ liệu trên phần mềm quản lý thu-sổ thẻ, phân loại đơn vị nợ BHXH, BHYT theo thời gian nợ. Thực hiện liên hệ qua điện thoại, Zalo, email, gửi thông báo, tài liệu tuyên truyền về các quy định của pháp luật liên quan đến trách nhiệm của đơn vị trong việc đóng BHXH, các quy định liên quan đến việc phạt nộp chậm, xử lý đối với đơn vị nợ BHXH...

Trường hợp dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, phải áp dụng các biện pháp phòng chống dịch, các địa phương đang phải áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội, hạn chế tụ tập đông người, hạn chế tiếp xúc để phòng chống dịch Covid-19, trong phát triển người tham gia BHXH, cơ quan BHXH gửi văn bản cho đơn vị chưa thực hiện việc đăng ký tham gia BHXH cho NLĐ. Thực hiện việc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đóng linh hoạt, phù hợp điều kiện phòng chống dịch bệnh đối với đơn vị trốn đóng BHXH, BHYT cho NLĐ bằng phương pháp kết hợp giữa thanh tra trực tiếp hoặc thanh tra điện tử hoặc kết hợp cả trực tiếp và điện tử.

Trường hợp đơn vị cố tình không nộp BHXH theo quy định, BHXH Thành phố linh hoạt triển khai việc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đóng đối với đơn vị nợ đóng bằng phương pháp kết hợp giữa thanh tra trực tiếp và điện tử theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam. Thực hiện xử phạt hành chính theo từng hành vi vi phạm; lập hồ sơ chuyển cơ quan điều tra xem xét xử lý hình sự đối với các đơn vị vi phạm theo quy định tại Điều 216 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Trong công tác thu và phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng, trường hợp dịch bệnh được kiểm soát, các địa phương, đơn vị hoạt động trong trạng thái bình thường mới, thì thực hiện kiểm tra, hướng dẫn các đại lý thu và người tham gia tuân thủ quy định về việc đóng BHXH, BHYT.

Về phát triển người tham gia, hằng tuần, cơ quan BHXH và đại lý thu xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động nhằm duy trì, phát triển mới người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng trên cơ sở dữ liệu người chưa tham gia BHXH, BHYT tiềm năng. Hằng ngày, cán bộ BHXH và nhân viên đại lý thu gặp gỡ từng người hoặc từng nhóm người tiềm năng chưa tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình để tuyên truyền, vận động tham gia BHXH, BHYT…

Trường hợp dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, hướng dẫn các đại lý thu, người tham gia đóng tiền trên Cổng DVC quốc gia và Cổng DVC của ngành BHXH Việt Nam. Hằng tháng, BHXH Thành phố và BHXH các quận, huyện, TP.Thủ Đức gửi danh sách người tiềm năng chưa tham gia, người đang tham gia đến hạn đóng bằng hình thức trực tuyến qua mail, Zalo, Facebock… hoặc qua dịch vụ công ích đến từng đại lý thu…

Tại BHXH TP.Hà Nội:

BHXH TP.Hà Nội vừa ban Kế hoạch hành động thực hiện Kế hoạch số 192/KH-UBND ngày 26/8/2021 của UBND Thành phố về thực hiện các chỉ tiêu về số người tham gia BHXH, BHYT giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, BHXH Thành phố đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 đạt tỷ lệ bao phủ BHYT 95% dân số; tỷ lệ lao động tham gia BHXH đạt 50% lực lượng lao động trong độ tuổi lao động, trong đó tỷ lệ tham gia BHXH bắt buộc đạt 47% lực lượng lao động trong độ tuổi lao động, tỷ lệ tham gia BHXH tự nguyện chiếm 3% lực lượng lao động trong độ tuổi, tỷ lệ lao động tham gia BH thất nghiệp đạt 40% lực lượng lao động trong độ tuổi lao động.

Để đạt được những mục tiêu này, BHXH Thành phố sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật BHXH, BHYT; sử dụng mạng xã hội Zalo, Facebook cá nhân... để tuyên truyền giúp người dân hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của chính sách BHXH, BHYT; quyền lợi, nghĩa vụ và cách thức tham gia BHXH, BHYT. Đồng thời, yêu cầu mỗi CBVC và NLĐ của BHXH Thành phố là một tuyên truyền viên về BHXH, BHYT.

Khi dịch Covid-19 chưa được kiểm soát triệt để, BHXH TP.Hà Nội yêu cầu BHXH các quận, huyện, thị xã phải đổi mới, sáng tạo, linh hoạt nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền sao cho phù hợp với đặc điểm, tính chất của từng địa bàn, từng nhóm đối tượng, nhưng đồng thời phải phù hợp với tình hình phòng chống dịch bệnh. Cơ quan BHXH cần phối hợp chặt chẽ với các đại lý thu trên địa bàn để bám sát cơ sở, nắm bắt từng hộ gia đình “đi từng ngõ, vào từng nhà, rà từng trường hợp” để tuyên truyền sự cần thiết và lợi ích thiết thực của việc tham gia BHXH, BHYT.

Để phát triển BHXH tự nguyện, BHXH các quận, huyện, thị xã cần tổ chức tuyên truyền, phổ biến kịp thời những thay đổi về chính sách BHXH đến người SDLĐ và NLĐ trên địa bàn thành phố bằng nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp như: Xây dựng cụm pano, áp phích, phát hành tờ rơi; tuyên truyền trên báo chí, hệ thống thông tin cơ sở; tuyên truyền trên mạng xã hội, các nền tảng công nghệ số, phát huy hiệu quả các sản phẩm truyền thông, video, clip...; tổ chức các cuộc tọa đàm, đối thoại với người SDLĐ và NLĐ đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

BHXH TP.Hà Nội luôn xác định: Cải cách TTHC, nâng cao chất lượng phục vụ là phương cách tốt nhất gỡ bỏ rào cản người dân tiếp cận chính sách. Vì vậy, BHXH Thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC, ứng dụng CNTT trong các dịch vụ và hoạt động nghiệp vụ; mở rộng cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; triển khai cài đặt ứng dụng VssID cho 100% người tham gia BHXH, BHYT; đảm bảo công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT.

Tại BHXH tỉnh Thái Nguyên:

Thực hiện Kế hoạch số 2800/KH-BHXH của BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh Thái Nguyên đang đồng loạt triển khai nhiều giải pháp tăng cường công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT trong các tháng cuối năm.

Ông Nguyễn Ngọc Dương- Trưởng phòng Quản lý Thu BHXH tỉnh cho biết, tính đến hết tháng 8/2021, toàn tỉnh có1.181.274 người tham gia BHXH, BHYT, đạt 93,02% kế hoạch được giao và tăng 13.975 người so với tháng 7. Trong đó, về BHXH bắt buộc có 212.456 người tham gia, đạt 91,65% kế hoạch và tăng 483 người so với tháng 7; về BHXH tự nguyện có 21.531 người tham gia, đạt 82,35% kế hoạch và tăng 154 người so với tháng 7; về BHYT có 1.159.743 người tham gia, đạt 93,24% kế hoạch và tăng 13.025 người so với tháng 7.

Có thể thấy, BHXH tỉnh Thái Nguyên là một số những đơn vị đang duy trì được đà tăng trưởng đều ở các chỉ tiêu, bao gồm cả BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện, BHYT. Dù vậy, theo ông Dương, hiện còn nhiều khó khăn trong công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh. Nguyên nhân là do đại dịch Covid-19 kéo dài, khiến nhiều DN gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, phải ngừng hoạt động, cho NLĐ nghỉ việc, dẫn đến ngừng tham gia BHXH cho NLĐ.

Mới đây, BHXH tỉnh Thái Nguyên cũng đã kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn. Theo đó, Ban Chỉ đạo gồm 13 thành viên, bao gồm cả lãnh đạo Bưu điện (cấp tỉnh, cấp huyện) tạo nguồn lực tăng cường công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT trong thời gian tới.

Theo đó, Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch cụ thể hằng tuần, hằng tháng phù hợp với tình hình thực tế nhằm duy trì, phát triển mới người tham gia, đảm bảo hoàn thành kế hoạch phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình theo chỉ tiêu được giao./.

Tuấn Đông

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều