Hapro: Phát huy vai trò của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp không có vốn nhà nước

Cổ phần hóa là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của các doanh nghiệp nhà nước, cũng như tạo điều kiện tham gia kinh doanh cho khu vực kinh tế tư nhân. Sau thời gian 2 năm kể từ khi hoàn tất quá trình cổ phần hoá, Hapro đã có những bước chuyển mình rõ rệt trên con đường tái cấu trúc và xác định rõ chiến lược phát triển bền vững trong tương lai. Những kết quả này đã khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức Đảng trong loại hình doanh nghiệp không có vốn nhà nước.

Cổ phần hóa - chủ trương đúng đắn  

Một trong những kết quả nổi bật của quá trình cổ phần hóa, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước đó là xu hướng tăng trưởng, phát triển ổn định, sản xuất kinh doanh có hiệu quả, nộp ngân sách và thu nhập của người lao động được nâng lên. Kinh tế tư nhân đã trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

 

Sau cổ phần hóa, bà Nguyễn Thị Nga - Chủ tịch Tập đoàn BRG định hướng đầu tư phát triển để đưa gốm Chu Đậu trở thành một trong những biểu tượng quốc gia.

Ngay từ những ngày đầu Hapro chuyển sang hoạt động theo mô hình Tổng công ty cổ phần vào tháng 6/2018, với cương vị là Chủ tịch tập đoàn BRG kiêm Chủ tịch HĐQT Hapro, bà Nguyễn Thị Nga đã có những chỉ đạo quyết liệt và toàn diện trong việc tái cấu trúc mạnh mẽ để tập trung phát triển những giá trị truyền thống cốt lõi của Tổng công ty. Đến nay, sau hơn 2 năm thực hiện chương trình tái cơ cấu triệt để, dưới sự chỉ đạo của bà Nguyễn Thị Nga, Tổng công ty cổ phần Hapro đã hoàn thành xong chương trình tái cơ cấu tổ chức, nhân sự toàn Tổng công ty, đã xác định các định hướng chiến lược phát triển và các mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể cho chương trình phát triển dài hạn, Tổng công ty cổ phần đã có sự bứt phá mạnh mẽ, tạo tiền đề để Hapro tiếp tục phát triển bền vững và hiệu quả trong những năm tiếp theo.

Dưới định hướng chỉ đạo xuyên suốt của bà Nguyễn Thị Nga, hoạt động SXKD của Hapro tiếp tục được phát triển mở rộng theo hướng là một Tổng công ty xuất nhập khẩu và thương mại nội địa có năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững, đẩy mạnh phát triển hệ thống hạ tầng thương mại tại Hà Nội phục vụ phát triển hệ thống bán lẻ.  Hapro đã và đang phát huy vai trò là một doanh nghiệp kinh tế, thương mại lớn, góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế của Thủ đô Hà Nội.

Xác định là một doanh nghiệp kinh doanh đa ngành, lấy hoạt động xuất khẩu làm mũi nhọn, nhiều năm qua, bên cạnh việc tiếp tục duy trì các thị trường xuất khẩu truyền thống tại gần 80 nước và khu vực trên thế giới, việc đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tham dự và có gian hàng hàng trưng bày sản phẩm, quảng bá thương hiệu nhằm nắm bắt xu thế của thị trường tại các hội chợ lớn trên thế giới tại một số thị trường trọng điểm như: Hội nghị Hạt & Quả khô Quốc tế INC, Hội nghị Gạo thế giới hàng năm; Hội chợ Sial - Paris, Pháp Hội chợ Nông sản thực phẩm Quốc tế Gulfood tại Dubai, Hội chợ Worldfood Moscow (Nga) đã mang lại những kết quả thiết thực. Điển hình, tại Lễ khai mạc Hội chợ nhập khẩu Quốc tế Trung Quốc (CIIE 2018), gian hàng của Hapro đã vinh dự được tiếp đón Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và đoàn cấp cao Việt Nam tới thăm. Thủ tướng đã dành sự động viên khích lệ Hapro thời gian qua đã có kế hoạch thúc đẩy xuất khẩu các sản phẩm nông sản Việt sang thị trường nước ngoài. Những giải pháp đồng bộ này đã mang lại kết quả thiết thực cho Tổng công ty.

 

Hapro luôn chú trọng công tác xúc tiến thương mại để phát triển thị trường xuất khẩu.

Song song với việc phát triển hoạt động xuất khẩu, dưới định hướng của HĐQT Tập đoàn BRG, Tổng công ty Thương mại Hà Nội (Hapro) đã chú trọng thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh hệ thống thương mại nội địa, tiếp tục phát triển chuỗi siêu thị theo hướng nâng cao năng lực cạnh tranh bằng chất lượng dịch vụ và nguồn hàng hóa đa dạng, phong phú.

Cùng các thương hiệu bán lẻ khác thuộc hệ thống siêu thị BRGMart như: Intimex, Seika Mart Fuji Mart, Hapro đã tiến hành nâng cấp, chuẩn hóa hệ thống siêu thị, cửa hàng bán lẻ mang thương hiệu Hapro Mart, Hapro Food, qua đó góp phần đáp ứng nhu cầu mua sắm ngày càng cao và xứng đáng với sự tin yêu của người dân thủ đô cũng như người tiêu dùng trong cả nước. Đến nay, hệ thống chuỗi cửa hàng bán lẻ của Hapro đã tạo ra mối liên kết ngày càng chặt chẽ giữa các nhà phân phối, các đơn vị sản xuất trong nước với các đơn vị kinh doanh, đơn vị sản xuất của Tổng công ty. Theo kế hoạch, chuỗi siêu thị BRGMart sẽ tiếp tục được mở rộng, phát triển đạt 100 điểm vào cuối năm 2020.

Ngoài việc chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động SXKD, một trong những giải pháp góp phần quan trọng vào thành công của Tổng công ty sau 2 năm cổ phần hóa là sự vào cuộc chỉ đạo quyết liệt và toàn diện của bà Nguyễn Thị Nga, thời điểm đó là Chủ tịch tập đoàn BRG kiêm Hội đồng quản trị Hapro trong công tác tái cơ cấu lại Tổng công ty cổ phần, tập trung chuyên môn hóa, tạo nguồn lực cho các hoạt động cốt lõi của Tổng công ty là kinh doanh xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng thương mại; chuẩn hóa và phát triển mở rộng hệ thống siêu thị, cửa hàng Hapro Food, Hapro Mart thuộc chuỗi BRGMart; phát triển chuỗi cửa hàng chuyên doanh, dịch vụ ăn uống phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô.

Đối với những ngành kinh doanh thứ yếu, không đúng mục tiêu phát triển, hoạt động kém hiệu quả, Hapro đã từng bước tiến hành thu gọn và thoái vốn để tinh gọn bộ máy, đồng thời tập trung nguồn lực về tài chính, nhân sự cho các lĩnh vực cốt lõi cũng như những lĩnh vực cần tăng cường phát triển mở rộng.

Với chủ trương chỉ đạo đúng đắn từ HĐQT Tổng công ty, Hapro đã từng bước được tái cấu trúc, các hoạt động cốt lõi của Tổng công ty được định hình rõ nét và tập trung phát triển mở rộng, hiệu quả và năng suất lao động của toàn Tổng công ty được nâng cao. Trong năm 2018, năm đầu tiên chuyển sang mô hình Tổng công ty cổ phần, tất cả các chỉ tiêu kinh tế của Tổng công ty đều có sự tăng trưởng so với năm 2017, toàn bộ hơn 4.000 CBNV của Tổng công ty được tiếp tục được bố trí công việc ổn định với thu nhập bình quân có sự tăng trưởng hơn so với thời kỳ trước, giúp người lao động phấn khởi, yên tâm làm việc theo mô hình mới.

Trên cơ sở những kết quả ban đầu đã đạt được, Hapro đã tiếp tục triển khai hoạt động tái cấu trúc và xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2019 có tính phát triển trên cơ sở trọng tâm là chỉ tiêu lợi nhuận và phát triển theo những lĩnh vực kinh doanh lớn có tính truyền thống và là thế mạnh của Tổng công ty. Kết quả năm 2019 Tổng kim ngạch xuất khẩu của TCT đạt gần 60 triệu USD với trên 40.000 tấn hàng hóa các loại, tương ứng với gần 2.100 container 20’, trung bình trong cả năm, mỗi tuần Hapro xuất khẩu khoảng trên 40 container hàng hóa tới thị trường của gần 80 nước và khu vực trên thế giới. Lợi nhuận trước thuế năm 2019 của Tổng công ty đạt 141 tỷ đồng, tăng gấp 6,5 lần so với năm 2018 và gấp 10 lần so với năm 2017 (năm trước cổ phần hóa).

Trong năm 2020, Tổng công ty vẫn tiếp tục kế hoạch tập trung đẩy mạnh phát triển theo những lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của Tổng công ty đồng thời đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư để sớm khởi công một số dự án Trung tâm thương mại mang thương hiệu Hapro Shopping Center, Hapro Shopping Mall, các chợ đầu mối của Tổng công ty; tiếp tục chuẩn hóa và mở rộng phát triển chuỗi siêu thị, cửa hàng Hapro Food, Hapro Mart; nghiên cứu phát triển chuỗi cửa hàng chuyên doanh dịch vụ ăn uống mang thương hiệu Hapro Bốn Mùa và chuỗi các cửa hàng chuyên doanh khác của Tổng công ty...

 

Minimart Hapro Food thuộc chuỗi siêu thị BRGMart đã dần trở thành điểm mua sắm quen thuộc của người dân Thủ đô.

Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Tập đoàn BRG đã chỉ đạo toàn bộ chuỗi siêu thị và cửa hàng BRGMart bao gồm Hapro Mart, Hapro Food, Intimex, Seika Mart, Fuji Mart chủ động triển khai hàng loạt hoạt động thể hiện trách nhiệm của một doanh nghiệp kinh tế, thương mại lớn của Thủ đô trong việc đảm bảo an sinh xã hội và trách nhiệm với cộng đồng. Có thể kể đến chương trình chung tay hỗ trợ nông dân tiêu thụ dưa hấu gặp khó khăn về đầu ra sản phẩm; kế hoạch dự trữ và chung tay cùng chính quyền các địa phương cung ứng đầy đủ các sản phẩm hàng hóa thiết yếu tới người dân với mức giá bình ổn; khẩn trương mở các điểm bán hàng lưu động bán các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu phục vụ người dân khu vực bị cách ly; phân phối khẩu trang 2 lớp vải kháng khuẩn chất lượng cao Hafasco; đưa vào hoạt động 19 cửa hàng bán lẻ Hapro Food thuộc hệ thống BRGMart nằm tại các vị trí thuận tiện trong các khu dân cư để phục vụ người tiêu dùng Thủ đô trong thời gian cả nước đang nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 16 của Thủ tướng về giãn cách xã hội… Bên cạnh đó, Hapro còn tăng cường công tác xúc tiến thương mại, tham dự các hội chợ quốc tế lớn, trong đó có hội chợ Gulfood Dubai 2020 tổ chức vào tháng 02/2020 và đã ký kết được một số hợp đồng, qua đó góp phần đẩy mạnh xuất khẩu một số mặt nông sản thế mạnh của Việt Nam ra thị trường gần 80 nước và khu vực trên thế giới.

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, thương hiệu Hapro đã khẳng định được vị thế, tạo được lòng tin đối với người tiêu dùng trong nước, quốc tế. Tính đến nay, Hapro đã nhiều lần được xướng tên tại các lễ trao giải toàn quốc như 05 lần liêp tiếp đạt Thương hiệu Quốc gia; 14 năm liên tiếp đạt giải thưởng Thương hiệu mạnh; 14 năm liền đạt danh hiệu “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín”, nhiều năm liền nằm trong Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam hay đạt nhiều giải thưởng uy tín khác như Sao vàng Đất Việt, Doanh nghiệp bán lẻ uy tín 2018, Doanh nghiệp thương mại - dịch vụ tiêu biểu,….

Khẳng định và phát huy được vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức Đảng trong loại hình doanh nghiệp không có vốn nhà nước

Tại các doanh nghiệp không có vốn của nhà nước, tổ chức Đảng đã từng bước được cơ cấu lại theo hướng tinh gọn, đổi mới phương thức hoạt động gắn với thực tiễn. Qua đó, Đảng ủy vừa giữ được vai trò lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của tổ chức Đảng vừa giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn trong tình hình mới.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020 vừa qua, đặc biệt trong giai đoạn từ 6/2018 đến nay, Đảng bộ Tổng công ty Thương mại Hà Nội đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách để cùng HĐQT Tổng công ty lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các hoạt động trong tình hình doanh nghiệp không có vốn nhà nước. Tổng công ty đã luôn giữ được ổn định tình hình nội bộ, đội ngũ lãnh đạo của Tổng công ty đều được bổ nhiệm lại, toàn bộ người lao động đều được bố trí công việc với thu nhập bình quân có sự tăng trưởng, giúp người lao động phấn khởi, yên tâm làm việc theo mô hình mới. Trong đó, hơn 800 đảng viên thuộc Ðảng bộ Tổng công ty chính là những hạt nhân quan trọng giúp doanh nghiệp giữ được sự ổn định và phát triển tốt hơn. Hoạt động SXKD của Tổng công ty tiếp tục được phát triển mở rộng, tất cả các chỉ tiêu kinh tế của Tổng công ty đều có sự tăng trưởng so với trước cổ phần hóa.

Thêm vào đó, Ðảng ủy Tổng công ty rất thuận lợi khi các đồng chí trong ban thường vụ được HĐQT tin tưởng bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo của Tổng công ty cổ phần, tạo điều kiện hoạt động phù hợp với tình hình mới. Đáp lại sự quan tâm đó của HĐQT, Đảng ủy Tổng công ty cũng đã lãnh đạo các tổ chức cơ sở Đảng và Công đoàn, Đoàn Thanh niên Tổng công ty tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người lao động thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Đại hội cổ đông của HĐQT và các nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực cho sự ổn định và phát triển doanh nghiệp, nâng tầm vị thế, thương hiệu Hapro trên địa bàn Thủ đô, trong cả nước và tại thị trường các nước, khu vực trên thế giới. Đồng thời Tổng công ty vẫn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo về mọi mặt của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố Hà Nội, sự ủng hộ, tạo điều kiện giúp đỡ của các sở, ban, ngành Thành phố đối với các lĩnh vực hoạt động của Tổng công ty.

Đảng bộ Tổng công ty Thương mại Hà Nội - CTCP được Thành ủy xem xét, giữ nguyên mô hình là Đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy, được thường xuyên tiếp nhận, lĩnh hội những chủ trương và chỉ đạo trực tiếp của Thành ủy, của HĐND, UBND Thành phố. Hapro tiếp tục khẳng định được vị thế và vai trò nòng cốt là một đầu mối có uy tín để Thành ủy, UBND Thành phố Hà Nội chỉ đạo, triển khai thực hiện các chương trình bình ổn giá, cứu trợ bão lụt, kích cầu tiêu dùng (bán hàng về nông thôn, tổ chức phiên chợ hàng Việt), người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam,... trên địa bàn Hà Nội. Kết quả thực hiện được Thành ủy, UBND Thành phố, cơ quan, ban ngành các cấp và cộng đồng ghi nhận, đánh giá cao.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025 sắp tới, Tổng công ty mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố Hà Nội đối với hoạt động của Đảng bộ Tổng công ty và sự hỗ trợ, giúp đỡ của lãnh đạo Tập đoàn BRG và HĐQT Tổng công ty cổ phần Hapro để chất lượng công tác xây dựng Đảng trong mô hình doanh nghiệp không có vốn nhà nước được nâng cao, tập trung tái cơ cấu Tổng công ty, tạo bước đột phá trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển, xây dựng Tổng công ty Thương mại Hà Nội phát triển bền vững và hiệu quả.

Những kết quả thực tế thời gian qua đã chứng minh Đảng ủy Tổng công ty Thương mại Hà Nội đã, đang và sẽ tiếp tục khẳng định, phát huy được vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức Đảng trong loại hình doanh nghiệp không có vốn nhà nước với phương thức hoạt động, nội dung sinh hoạt Đảng linh hoạt, phù hợp gắn với thực tiễn.

Một số mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụcụ thể công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng ủy Tổng công ty Thương mại Hà Nội:

- Tập trung kiện toàn tổ chức cơ sở Đảng tại Đảng bộ Tổng công ty, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng và bồi dưỡng đội ngũ đảng viên;

- Đổi mới công tác cán bộ, công tác tổ chức xây dựng đảng tại Đảng bộ Tổng công ty và các chi bộ, đảng bộ cơ sở. Đổi mới công tác sinh hoạt Đảng trong mô hình mới;

- Duy trì và tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo chỉ đạo các tổ chức đoàn thể;

- Phấn đấu đạt các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh, dự kiến tới năm 2025 tổng doanh thu đạt 8.000 tỷ đồng; tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 250 triệu USD; lợi nhuận trước thuế đạt 200 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước đạt 250 tỷ đồng; sử dụng 6.000 lao động trực tiếp và tạo việc làm cho 100.000 lao động gián tiếp;

- Phấn đấu 100% tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; kết nạp 150 đảng viên, trong đó ưu tiên phát triển đảng viên là đoàn viên, thanh niên.

Thùy Linh

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều